Kom med nye idéer til projekter om sprøjte- og præcisionsteknologi

Miljøstyrelsen efterlyser idéer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi, der kan gennemføres i 2022. Interesserede kan deltage i ét eller to online møder og høre om mulighed for at søge medfinansiering.

Har du tænkt på nye måder at bruge præcisionsteknik på i praksis?

Så er der nu mulighed for at få din idé afprøvet og testet.

Miljøstyrelsen opfordrer nemlig til, at alle interesserede deltager aktivt og bidrager med idéer og forslag til nye projekter indenfor sprøjte- og præcisionsteknologi.

Der er i 2022 afsat omkring en million kroner til projekter til gennemførelse og der forventes at blive udbudt en række konkrete projekter ultimo 2021 på baggrund af inspiration fra to idémøder.

On-line idémøder

Miljøstyrelsen afholder to online-møder i regi af Partnerskab om Præcisionssprøjtning.

De to møder finder begge sted den 10. november, hvor man frit kan deltage og byde ind med forslag til nye projekter.

Forslagene til nye projekter kan være indenfor for eksempel bestemmelse af sprøjtebehov, intelligente udbringningsteknikker, avanceret mekanisk ukrudtsbekæmpelse eller andre tiltag, der kan medvirke til at målrette udbringningen af pesticider og derved reducere pesticidforbruget.

Der er gennemført projekter i regi af Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi hvert år siden 2018.

Kom på online idémøde om præcisionsteknik

● Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi skal bidrage til, at pesticider i fremtiden kun udbringes netop når og netop der, hvor der præcist er behov for dem ved øget brug af både nye og velkendte teknologier.

● Idémøderne finder sted den 10. november og afvikles som online-møder.

Kl. 10 - 12: Om øget anvendelse af præcisionsteknologier i praksis

Kl. 13 - 15: Om udvikling og validering af teknologier til behovsbestemt sprøjtning

● I 2022 vil der ikke være et særligt fokus på projekter relateret til rækkeafgrøder, frugtavl og væksthusproduktion.

● Tilmelding til online-møderne kan ske på https://events.au.dk/idemoeder.

● Tilmeldingsfrist tirsdag den 9. november.

● Detaljeret program for de to møder vil blive sendt til de tilmeldte, når datoen for møderne nærmer sig, inklusiv et Microsoft Teams-link (onlinemøde link).

Læs også