Optimal gødskning når gødningen er dyr

Kraftigt stigende gødningspriser kan betyde, at kvælstoftilførslen skal reduceres med 20-25 kg pr. ha i 2022, alt efter hvilke priser der købes gødning og sælges korn til.

I de senere år har bytteforholdet mellem korn og kvælstofgødning været 6,3. Det betyder, at der skal avles 6,3 kg korn for at betale ét kg kvælstof. Udbytte ved stigende mængde kvælstof i gennemsnit af 58 vårbygforsøg 2012-2021 med forfrugt korn. Den røde kurve viser på aksen til højre merudbyttet i kg kerne for at tilføre 1 kg N mere. KIlde: Seges Betydning af bytteforholdet for den optimale kvælstofmængde i vårbyg. For hver ændring i bytteforholdet på 1 enhed ændres den optimale kvælstofmængde med 5,0 kg kvælstof pr. ha. Kilde: Seges Udbytte ved stigende mængde kvælstof i gennemsnit af 23 vinterrapsforsøg 2012-2021 med forfrugt korn. Den røde kurve viser på aksen til højre merudbyttet i kg frø for at tilføre 1 kg N mere. Betydning af bytteforholdet for den optimale kvælstofmængde i vinterraps. For hver ændring i bytteforholdet på 1 enhed ændres den optimale kvælstofmængde med 16 kg kvælstof pr. ha. Kilde: Seges

I øjeblikket er gødningspriserne på himmelflugt, og forsyningen meldes usikker.

- Det kan måske i sidste ende blive et spørgsmål, om man overhovedet kan købe gødning, nævner chefkonsulent Leif Knudsen, Seges, overfor Effektivt Landbrug.

Men hvordan udnyttes den gødning, som man så har, mest optimalt?

Det giver Leif Knudsen et bud på på Landbrugsinfo.

Vil du læse mere?

Køb abonnement her

Dette indhold er forbeholdt vores abonnenter, men du kan få adgang på få minutter, med online abonnement.

Allerede abonnent?

Læs også