Tema: Den komplette startgødning til majs

Landsforsøgene viser, at YaraMila Majs som startgødning giver de højeste udbytter som gennemsnit af fire landsforsøg.

YaraMila Majs NP 26-6 er ifølge agronom Jens Bach Andersen fra Yara, den komplette løsning som startgødning til majs, når muligheden for fosfortilførsel er begrænset. Dette er blevet understreget i landsforsøgene i 2020, hvor YaraMila Majs NP 26-6 gav det højeste udbytte som gennemsnit over fire landsforsøg, når fosfortildelingen lå fast på 7,5 kg fosfor pr. hektar. Desuden frigiver og tilfører YaraMila Majs NP 26-6 mangan og bor til majsen ved etablering.

- YaraMila Majs NP 26-6 er dermed det sikre valg, når det gælder startgødning til majs. Jeg vil gå så langt som til at kalde det den komplette løsning, siger Jens Bach Andersen og påpeger, at majs er en af de afgrøder, der betaler rigtigt godt for placeret startgødning.

Er der mulighed for at give mere end 10 kg fosfor pr. hektar, kan man, ifølge Jens Bach Andersen, vælge YaraMila Majs NP 19-8 i stedet og opnå de samme gode effekter.

Nitrat nødvendig i startgødning

Majs betaler for at have kvælstof til rådighed ved såning. Kvælstoffets umiddelbare startvirkning skyldes den hurtigtvirkende nitrat, så der skal være en vis andel nitrat i en startgødning, hvis kvælstoffet i sig selv skal have virkning. Det lever YaraMila Majs gødningerne op til med knapt 40 procent af kvælstoffet på nitratform. Imidlertid er det ikke nødvendigvis kvælstof i sig selv, der giver den store gevinst, men derimod den forsuring, ammonium giver.

- Forsuringen frigiver mangan og fosfor, som begge er kritiske næringsstoffer i majsens etableringsfase. Siden der er kommet loft over fosfortilførslen, gælder det om at vælge en gødning, der tilfører meget ammoniumkvælstof pr. kilo fosfor tilført. Her udmærker YaraMila Majs NP 26-6 sig med næsten tre kg ammoniumkvælstof pr. kilo fosfor, mens et produkt som DAP, der ellers ofte fremhæves for forsurende evne, kun indeholder knap et kg ammoniumkvælstof pr. kilo fosfor, forklarer Jens Bach Andersen. 

 

Fosforstrategi nødvendig

Fosfor er, ifølge agronomen, helt afgørende for majsens etablering, og efter indførslen af fosforkvoter er det blevet essentielt med en klog og gennemtænkt fosforstrategi i majs.

- Majs har brug for fosfor lige fra fremspiring, men det store behov ligger faktisk først et stykke ind i vækstsæsonen. Vi ved, at det især er fra 40 til 80 dage efter fremspiring, at majsen forbruger fosfor. Derfor gælder det om at vælge en startgødning, der både stiller fosfor til rådighed fra start, men også over tid. Dette opnåes med Yaras P-extend koncept, der er integreret i alle YaraMila gødninger.

Fosfor i YaraMila er en kombination af 70 - 80 procent vandopløseligt fosfor, mens den resterende del er citratopløseligt – også kaldet P-Extend. Hvis vandopløseligt fosfor ikke optages af rødderne indenfor relativ kort tid, vil det være udsat for at blive fastlåst i jordpuljen. Fordelen ved P-Extend er, at dette fosfor ikke fastlåses i jorden, men bliver plantetilgængeligt i takt med, at planterødderne udskiller rodexodater, som opløser P-Extend-fosfor, hvorefter det nemt optages. Rodexodater er syreforbindelser, der frigiver det citratopløselige fosfor. Således er det citratopløselige fosfor plantetilgængeligt, når afgrøden har et behov, hvilket giver det bedste mix mellem en hurtig og en længerevarende fosforvirkning.

Ofte merudbytter ved tilførsel af bor

Majs har et højt behov for bor, og der er ofte merudbytte ved tilførsel af i majs. En del af dette bor bør tilføres med startgødningen, da tilførsel i form af bladgødskning i sæsonen ofte er utilstrækkeligt. Majsen når at få mangel, før der er blade nok at sprøjte på. 

Læs også