Strategier til tidlig høst af korn

Effekt af efterafgrøder er meget afhængig af såtidspunktet, men efterafgrøder sås ofte sent på grund af sen høst af hovedafgrøden. Derfor har Seges undersøgt forskellige muligheder for at høste korn tidligere.

Seges har opsamlet erfaringer ved landmænd, som benytter forskellige metoder til tidlig høst af korn. Herudover er der lavet en opgørelse af høsttidspunktet af forskellige vinterhvedesorter. Konklusionen på erfaringsopsamlingen er, at den lettest tilgængelige løsning er at vælge sorter, der modnes tidligt. Bedømmelser af modningstidspunktet fra de seneste to år viser, at de tidlige sorter kan høstes omkring syv dage tidligere end de seneste sorter.

Tørring af korn giver også mulighed for at høste tidligere, men udstyr til tørring er en relativ dyr investering. En god løsning til tørring af korn på bedriften er et gennemløbstørreri. Fordelen ved gennemløbstørreriet er den store kapacitet, som gør logistikken nemmere i en travl høst. Planlager med beluftning nedefra er også en effektiv løsning, men kapaciteten er mindre end i gennemløbstørreriet. Tørring har dog relativ høje energiomkostninger.

På kvæg- og svinebedrifter er crimping en mulighed, hvis der høstes korn med over 25 procent vand, men det kræver en del erfaring med udstyret. Energiforbruget er dog relativt begrænset, men der er omkostninger til propionsyre.

Vælg tidlige sorter af korn

Den første mulighed for at kunne høste vinterafgrøder tidligere med henblik på at så efterafgrøder, på et tidspunkt hvor den samlede effekten vil være størst, er at vælge tidlige sorter.

- Af SortInfo fremgår det, at der er stor forskel mellem årene, og i nogle år er der kun få dages forskel på tidligheden af vinterhvedesorter. Få dage kan dog have stor betydning for effekten af efterafgrøden, siger afdelingsleder for gødning og produktion på Seges, Nanna Hellum Kristensen.

Hun refererer til, at de tidlige sorter af vinterhvede i 2021 var modne syv dage før de seneste sorter, som var modne den 6. august. Der er ifølge Nanna Hellum Kristensen ikke sammenhæng mellem udbytte og tidlighed, og også mange af de tidlige sorter yder godt. De tidlige sorter har heller ikke større tendens til lejesæd.

- Der er en vis konsistens mellem år, således, at de tidlige sorter er tidlige flere år i træk. Dette skyldes at egenskaben er delvist styret af genetik, forklarer hun.

Sorterne Chevignon, Kvium og KWS Yyatt er eksempler på hvedesorter, der er modnet relativt tidligt de seneste tre år.

- På grund af den relativ store forskel i modningstidspunkt, og det at egenskaben tilsyneladende er genetisk bestemt, er der et potentiale i at vælge tidlige sorter af vinterhvede, fastslår Nanna Hellum Kristensen.

 

Tørring af korn

Der er forskellige muligheder til tørring af vådt korn, herunder gennemløbstørreri og planlager. Begge metoder kan i nogle år medføre, at der kan høstes korn flere dage tidligere end uden mulighed for tørring, og det kan potentielt hjælpe til, at der kan sås efterafgrøder tidligt. Det er dog ikke uden omkostninger, og der er et betydeligt energiforbrug ved drift af både gennemløbstørreri og planlager. Derudover er begge løsninger forholdsvis dyre investeringer, og tørring er kun en relevant mulighed, hvis man allerede har udstyr til tørring.

- Vi ved dog fra tidligere, at tørringsomkostningerne som regel er mindre end konsekvenserne af et udbyttetab ved høst af vådt korn. Nedtørring af seks procentenheder på eget anlæg svarer til en omkostning på 320 kroner pr. hektar, lyder det fra afdelingslederen.

Fordelen ved gennemløbstørreriet er, ifølge Nanna Hellum Kristensen, at kapaciteten er stor, og der kan tørres korn med op til 25 procent vand. Det er ofte de store planteavlsbedrifter, som har deres eget gennemløbstørreri, hvor det er en stor fordel i forhold til logistik.

Planlagerets kapacitet er mindre, og bruges ofte fortrinsvist til højværdiafgrøder som frøgræs, der kræver en effektiv tørring for at opnå en god kvalitet.

 

Crimpning af korn

Hvis kornet skal bruges til foder, er en anden mulighed at crimpe korn. Metoden benyttes ved over 25 procent vand i høstet kerne. Kornet bliver høstet med mejetærsker, og crimpning benyttes til vådkonserveringen.

- Det foregår ved, at kornet valses fint samtidigt med, at der bliver tilsat propionsyre. Metoden kræver det rigtige udstyr opbevaringskapacitet, samt erfaring med metoden. Erfaring er vigtig, blandt andet fordi syremængden er afgørende for konserveringsprocessen, understreger Nanna Hellum Kristensen.

I 2021 har prisen på propionsyre været presset op på grund af leveringsproblemer.

Læs også