Se krav til husdyrefterafgrøder

Nu kan du se dit husdyrefterafgrødekrav for planperioden 2022/2023. Landbrugsstyrelsen har sendt to bekendtgørelser i høring, som medfører ændringer. Samtidig sender styrelsen en miljørapport i høring.

På Landbrugsstyrelsen hjemmeside kan man nu se de væsentligste ændringer til reglerne for pligtige og husdyrefterafgrøder i 2022/2023. Ændringerne træder i kraft pr. 1. august.

Desuden er det muligt at se kravet til husdyrefterafgrøder for planperioden 2022/2023, og du kan se det på et oversigtskort.

Styrelsen informerer endvidere om en høring af bekendtgørelserne om reglerne for pligtige og husdyrefterafgrøder samt miljørapport af ændring til reglerne. Det drejer sig om plantedækkebekendtgørelsen og bekendtgørelsen om afgrænsning af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder.

Fristen for høringssvar er 31. januar 2022 kl. 12.00.

Læs også