Nye krav til halmkontrakter: Beregn jordens kulstofbalance til dokumentation

Der er flere måder at beregne udviklingen i markjordens kulstofindhold til opfyldelse af dokumentationskravet ved fjernelse af halm.

Regnearket PlantePro beregner udviklingen i jordens kulstofindhold over tid ved en given produktion.

Det oplyser Seges Innovation i forbindelse med de nye EU-krav om dokumentation af, at jordens dyrkningskvalitet ikke forringes ved fjernelse af halm.

- I regnearket indgår sædskifte, efterafgrøder, andel af fjernet halm samt anvendelse af organisk gødning. Ved indtastning af forholdsvis få grundoplysninger og ovenstående parametre, får man et kurveforløb over jordens kulstofindhold over tid.

En udskrift af en stigende kurve er godkendt som dokumentation for at kulstofindholdet vedligeholdes eller øges.

Simpel årlig balanceberegning

Alternativt kan anvendes en simpel årlig balanceberegning, som bygger på normværdier for halmudbytte og kulstofindhold i forskellige biomasser, samt gennemsnitseffekter af græs og efterafgrøder.

Balanceberegningen kan foretages i et dokument til halmleverandører, som udfyldes og underskrives og opbevares i tilfælde af kontrol.

Udskrift fra PlantePro kan vedlægges ovenstående dokument, som i så fald kun indeholder leverandørnummer og afkrydsning af supplerende krav.

Obs på højere halmpris

Det er fortsat muligt i en periode at være halmleverandør med bæredygtig halm, selvom beregningen af kulstofbalancen er negativ.

- Er der negativ balance, skal der laves en såkaldt håndteringsplan til at få balancen til at være positiv. Denne plan skal være tilgængelig ved kontrol.

- En sådan plan kan være, at der fremover udbringes afgasset biomasse på den nødvendige andel af bedriftens areal, at der foretages sædskifteændringer, modtages kompost, husdyrgødning, slam eller andre biomasser, lyder det fra Seges.

Idet nye dokumentationskrav skal implementeres, er der meromkostninger til levering af halm. Husk det, når der forhandles pris.

Hvilke varmeværker er med?

Nedenstående liste viser hvilke varmeværker, som er omfattet af de nye regler. Listen omfatter anlæg med kedler på 20 MW, men er måske ikke komplet:

Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S

SK VARME A/S

Vordingborg Kraftvarme a/s

Aarhus Kommune, Lisbjerg

Ørsted Studstrup

Ørsted Avedøre

Fjernvarme Fyn – Fynsværket

Læs også