Landmænd kan få tilskud til ekstensivering med slæt

Fra 1. februar kan man søge tilskud til at ekstensivere sine omdriftsarealer på kulstofrige jorder og i ådale. Man kan få tilskuddet oveni sin grundbetaling, skriver Landbrugsstyrelsen.

Formålet med ordningen er at nedsætte udledningen af drivhusgasser og kvælstof, samt en gradvis reduktion af næringsstofindholdet i jorden gennem slæt og forbud mod gødskning, skriver Landbrugsstyrelsen.

Ordningen kan således bidrage til at begrænse fosfortab og metanudslip, hvis man senere vælger at tage arealet permanent ud og etablere et vådområde.

Landbrugsstyrelsen giver tilskud til arealer på kulstofrige jorder og i ådale. Man kan se, om ens marker ligger inden for disse områder på Landbrugsstyrelsens »Internet Markkort« på kortlaget »Ekstensivering med slæt«.

Støttesatsen er 3.526 kr. pr ha, og man kan samtidig søge grundbetaling på arealerne.

Man kan søge tilskud til arealer, der året før har været agerjord, og som indgår i omdriften. Arealet skal være mindst 0.3 ha, og minimum 50 procent af markens areal skal ligge inden for kortlaget »Ekstensivering med slæt«. Man skal desuden være tilmeldt Register for Gødningsregnskab.

Betingelser

Hvis man søger tilskud til ekstensivering med slæt, skal man overholde følgende betingelser på arealet:

  • Man må ikke tilføre gødning til marken.
  • Man skal senest 1. maj have etableret et plantedække bestående af græs og andet grøntfoder på marken.
  • Man skal tage mindst ét slæt på marken inden for perioden 1. juni -15. september.
  • Man må ikke lade marken afgræsse.
  • Man må tidligst nedpløje eller på anden måde destruere plantedækket 25. oktober.

 

Læs også