Landbrugsstyrelsen udskyder krav til gylleanalyser

Nu udskydes kravet om, at kun akkrediterede laboratorier kan anvendes til gylleanalyser, som skal indgå i Præcisionsjordbrugsordningen.

I sidste uge kom det frem, at Landbrugsstyrelsen i sit udkast til efterafgrødebekendtgørelsen for den kommende planperiode ville stille nye krav til gylleanalyser.

Kravet gik på, at gylleanalyser skulle være foretaget af et akkrediteret laboratorium, hvis de skulle være en del af grundlaget for ordningen, hvor præcisionsgødskning kan erstatte en del af efterafgrødekravet.

I et høringssvar har Seges Innovation gjort opmærksom på, at der kan være udbragt gylle til raps i efteråret, som ikke var foretaget på akkrediterede laboratorier. Dermed ville de pågældende landmænd blive ramt af lovgivningen med tilbagevirkende kraft.

Landbrugsstyrelsen har valgt at imødekomme problemet og ændringen bliver derfor udskudt til at gælde fra 1. august 2022. For indeværende vækstsæson er der altså frihed til at vælge laboratorie til gylleanalyserne.

 

Læs også