Ny bog: Uden vand - intet liv

John Rendboe har skrevet en bog om vandingsmaskinens opfindelse og udvikling i det danske landbrug – fra den lokale smed til de store producenter.

Bogen beretter historien om de danske producenter af vandingsanlæg, vandingsmaskiner og pumper til markvanding. Her er tale om mennesker, der har kastet sig ud i produktion af et produkt med store muligheder. Innovation var ikke noget, der skulle implementeres langsomt efter alle kunstens regler. Man tog en chance, når den bød sig.

Smeden spillede en bærende rolle i denne udvikling. Næppe mange tænker over, hvor meget den lille landsbysmed har betydet for udviklingen af teknologien i dansk landbrugsindustri. Små smedeforretninger løftede produktionen af danske vandingsmaskiner til et nyt niveau. Bogen er således et godt eksempel på det danske landbrugs udvikling og innovation. 

Læs også