Ung landmand får legat som påskønnelse

Søren Havgaard Christensen, Jerslev, har modtaget 20.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat, som tildeles »flittige og dygtige bønder«.

Projektchef Vibeke Højen og ambassadør for Hedeselskabet, Erik Voigt, overrakte Søren Havgaard Christensen et diplom som bevis på, at han har modtaget Edvard og Ane Agerholms Legat.

Legatet er administreret af Hedeselskabet og tildeles »flittige og dygtige bønder«.

- Flittig og dygtig er svær at komme udenom, når det gælder denne ambitiøse unge landmand. Han burde også have fået et legat for sin store tålmodighed og vedvarende nysgerrighed til selv at undersøge og prøve sig frem, siger Vibeke Højen efter besøget.

Dyrker efter CA-principperne

Søren driver i dag 750 hektar, hvoraf de 450 hektar er lejet jord ved Frederikshavn, og de resterende 300 hektar er fordelt på to nabogårde i Jerslev, hvor familien bor på den ene.

Det hele drives af Søren alene suppleret med løst ansatte i de travle perioder.

Søren Havgaard Christensen har altid vidst, at han gerne ville arbejde som landmand, og med marken som sit fokus tog han en landbrugsfaglig uddannelse og blev efterfølgende ansat som driftsleder på Klitgård ved Hals. Det var ejeren her, der skubbede på med tankerne om conservation agriculture, i daglig tale CA.

CA er en produktionsmetode, som er kendt fra blandt andet Nord- og Sydamerika, Australien og England, hvor markerne tilsås i stubben og derfor hverken pløjes eller harves.

- Mange tror, at der er meget tid at spare ved at dyrke på denne måde. Det er der på sin vis også. Der spares klart tid på etablering af afgrøder. Oftest bruges den tid dog for mit vedkommende på mange gåture over markerne for at observere og gå dem igennem og hele tiden arbejde med at vælge de rette tidspunkter for sprøjtning. Og i det hele taget vurdere om sprøjtningen overhovedet bør foretages. Er den rentabel? Hvad siger forsøgene? Er der »nok i den«, eller slukker jeg blot en lille brand nu, men starter en ond cirkel, der forårsager en lidt større brand, der skal slukkes næste år? Hele samspillet mellem jordens organismer, store som små, er uhyre vigtigt, og beslutningerne om, hvad der gøres i marken, foretages så vidt muligt altid med det i baghovedet, fortæller Søren Havgaard Christensen.

Dyrehold indgår i CA

Udover planteavlen findes der en besætning på cirka 120 angusdyr i alt. Dyrene afgræsser engarealer den første del af året, og den andel del af året er de en del af hele CA-princippet, hvor de afgræsser gamle frøgræsmarker. Det sker blandt andet som led i bekæmpelse af snegle i markafgrøderne, men også som hjælp til omsætning af næringsstoffer og helt basalt at komme tilbage til de naturlige processer, der var engang.

Søren eksperimenterer stadig med at forfine CA-metoderne, så de matcher de danske forhold. Meget finder han frem ved at læse om det, men familien giver også sit indspark og plads til dialogen.

Søren Havgaard Christensen har modtaget 20.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat som et lille starttilskud til at realisere drømmen om en ny kornlade. Det er Helle Havgaard Christensen, der har indstillet sin søn til legatet.

Læs også