Bredspektret og effektivt biologisk insektmiddel

»Flipper« er et nyt insektmiddel til bekæmpelse af bladlus, mellus og mider i væksthus, som også kan benyttes i økologiske brug.

Jordbærblad med mellus.

Miljøstyrelsen godkendte den 2. marts 2022 »Flipper« til bekæmpelse af mellus, bladlus og mider i agurk, squash, tomat, aubergine og jordbær i åbne og lukkede væksthuse. »Flipper« er også godkendt til anvendelse i økologisk produktion.

»Flipper« er et biologisk kontaktmiddel med effekt på æg, larver og voksne insekter.

Længe undervejs

Midlet har været længe undervejs. Registreringsindehaveren Alphabio Control fik allerede produktet godkendt sidste år i Sverige og Finland. Bayer A/S markedsfører »Flipper« i Norden. Alphabio Control har også ansøgt om at få »Flipper« godkendt til kartofler, korn, jordbær og en lang række mindre anvendelser på friland.

»Flipper« indeholder fedtsyrer (umættede kaliumsalte). Fedtsyrerne er et restprodukt fra produktionen af ekstra jomfruolivenolie.  Aktivstoffet er godkendt som »low risk substance« i EU. Der er ikke fastsat grænseværdier for aktivstoffet. Der er heller ingen behandlingsfrist.  

Start bekæmpelse tidligt

Påbegynd bekæmpelsen med »Flipper« ligeså snart skadedyrene observeres på planterne. Det er vigtigt at starte bekæmpelsen tidligt før skadedyrs populationen bygges op. Produktet skal anvendes i to sekvenser af to til tre behandlinger med syv dages mellemrum og tre uger imellem de to sekvenser.

Det er afgørende, for at opnå en god effekt, at sprøjtevæsken rammer insekterne. Sprøjteteknikken er derfor meget vigtig for et godt resultat. Der anvendes en procent-brugsopløsning (1 liter »Flipper« pr. 100 liter vand) med sprøjtevæske nok til at dække planterne. Til økologisk produktion anvendes blødt vand, eksempelvis regnvand.

 

 

For at få succes med »Flipper« er det vigtigt at huske, at:

  • »Flipper« er et biologisk insektmiddel, hvis effekt optimeres ved at anvende blødt vand for eksempel regnvand
  • »Flipper« er et kontaktmiddel, hvorfor en god sprøjteteknik er afgørende for at ramme alle insekterne også dem som gemmer sig på bagsiden af bladene eller sidder i toppen
  • »Flipper«har effekt på bladlus, mellus og mider som er forskellige insekter med hver deres livscyklus og levevis. Kendskab til insekternes adfærd betyder, at sprøjteteknik og væskemængde kan målrettes den enkelte skadegører

Mellus/hvide fluer

Start bekæmpelsen, når de første mellus konstateres. Det er vigtigt at starte før, populationen når skadelige niveauer. Voksne mellus ses på undersiden af ny-udsprungne blade på det øverste af planterne. Larver og pupper ses på ældre blade. Mellus er aktive om dagen.

Spindemider

Bekæmpelse sættes ind lige før eller når skadetærsklen nås. Spindemiderne overvintrer som befrugtede hunner i sprækker og på planter eller planterester i væksthuset. Når temperaturen stiger om foråret, genoptager de aktiviteten og æglægningen og opstarter en ny sommerpopulation. Spindemiderne ses oftest på undersiden af bladene.

Læs også