Resultater fra satellitbaseret kontrol indgår nu i økologisk arealtilskud

Fra i år vil resultaterne fra satellitbaseret kontrol af grundbetaling også blive brugt på økologisk arealtilskud. Landbrugsstyrelsen opfordrer landmændene til at overholde aktivitetskravet og holde øje med deres marker, når kontrolresultaterne kommer senere i år.

I 2022 bruger Landbrugsstyrelsen resultaterne fra satellitbaseret kontrol af grundbetaling, når styrelsen behandler sager om udbetaling af økologisk arealtilskud.

- Det er en betingelse for økologisk arealtilskud, at arealet er støtteberettiget til grundbetaling. Du skal derfor overholde aktivitetskravene for grundbetaling for at få udbetalt økologisk arealtilskud, oplyser styrelsen på sin hjemmeside.

Landbrugsstyrelsen kontrollerer aktivitetskravene for grundbetalingen ved hjælp af satellitbaseret kontrol.

- I Landbrugsstyrelsens app kan du fra starten af september se, om dine marker opfylder aktivitetskravene. Til efteråret udsender vi mere information om, hvordan du skal forholde dig, hvis kontrollen viser, at du ikke har overholdt aktivitetskravet, skriver styrelsen.

Dispensation stopper

På styrelsens hjemmeside kan du læse mere om satellitbaseret kontrol og Landbrugsstyrelsens app.

- Husk, at hvis du har græsmarker med tilsagn om økologisk arealtilskud, skal du udover aktivitetskravene på grundbetaling opfylde krav om slæt. Dog skal du ikke opfylde krav om slæt, hvis marken bliver afgræsset eller bliver brugt til grøngødning, oplyser styrelsen.

EU-kommissionen har tidligere givet Danmark dispensation fra at bruge resultaterne fra satellitbaseret kontrol på en række miljø- og økologiordninger, herunder økologisk arealtilskud, men denne dispensation er ikke videreført for 2022, forklarer Landbrugsstyrelsen.

Økologisk arealtilskud er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Læs også