Ny mærkedag skal sikre planternes sundhed

FN har udnævnt 12. maj til International Plantesundhedsdag. Skadedyr og plantesygdomme truer nemlig en stor del af verdens fødevarer.

Planter udgør op mod 80 procent af de fødevarer, vi spiser i hele verden. Op mod 40 procent af produktionen går dog tabt på grund af skadedyr og plantesygdomme, skriver Landbrugsstyrelsen. 

Det er især, når bestemte skadedyr og plantesygdomme krydser landegrænser til nye områder, at fødevarer går tabt. 

- Klimaforandringer og konflikter presser den globale fødevareforsyning og derfor giver det god mening, at et så vigtigt tema som plantesundhed nu får mere opmærksomhed. Indtil nu er Danmark sluppet relativt billigt for udbrud af nye alvorlige skadedyr og plantesygdomme i forhold til Sydeuropa og resten af verden, siger Kristine Riskær enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

 

Læs også