DLF med rekordstore acontobetalinger

En stor avl sammen med gode priser summer op til høje forventede bruttoindtægter pr. hektar for frøhøsten 2021/2022 for DLF-frøavlerne. Og høje acontoudbetalinger.

Høstarealet 2024 i DLF skal være noget mindre, end arealet vi har på vej til høst i 2023, fastslog avlsdirektør Jørn Lund Kristensen på DLF-avlermødet i Maribo. Foto: Jørgen P. Jensen Avlschef Birthe Kjærsgaard gennemgik en næsten perfekt vækstsæson 2021/2022 - ikke mindst på Lolland-Falster, hvor juni-tørken ikke gav problemer for de veletablerede frømarker. Foto: Jørgen P. Jensen

Efter et vækstår, hvor stort set alt er gået, som man kan ønske sig inklusiv en høst med rekordhøje udbytter i både græs- og kløverfrø, kan DLF-frøavlere nu glæde sig over en rekordhøj acontoudbetaling for flere frøarter.

På DLF-avlermødet i Maribo fremlagde avlsdirektør Jørn Lund Kristensen de forventede bruttoindtægter pr. hektar ud fra de forventede afregningspriser pr. kg for de enkelte frøarter. Af den forventede slutindtægt for frøhøsten i 2022 udbetales 75 procent aconto til hver enkelt avler.

Engrapgræs topper igen

- Hvidkløverfrø stiger i pris, og sammen med en god høst betyder det stigning i forventede bruttoindtægter pr. hektar i forhold til sidste år. Prisen på alm. rajgræs er stadig over 10 kroner pr. kg, og med de gode udbytter runder det 16.000 kroner pr. hektar, gennemgik Jørn Lund Kristensen.

- Rødsvingel forventer vi ligger på den rigtige side af 10 kroner pr. kg, og det giver 17.000 kroner pr. hektar i forventet bruttoindtægt. Hundegræs ligger omkring 15.000 kroner pr. hektar. De gode udbytter får strandsvingel til at komme over 18.000 kroner pr. hektar og dermed sidste års afregning.

Engrapgræs topper med en pris på over 18 kroner pr. kg og dermed op mod 23.000 kroner pr. hektar.

Samlet giver det for alle græs- og frøarter en forventet bruttoafregning for 2022-høsten på gennemsnitlig 17.000 kroner pr. hektar for DLF’s avlere.

Mindre udlægsareal til 2024

De høje høstudbytter i år giver imidlertid lageropbygning, samtidig med at der er faldende købelyst på det globale frømarked på grund af en global usikkerhed.

- Det betyder, at høstarealet 2024 i DLF skal være noget mindre, end arealet vi har på vej til høst i 2023, fastslog Jørn Lund Kristensen.

- Dertil har vi kun én vej frem. Og det er at producere noget mindre frø for at få bugt med de lagre, som i 2021 og 2022 er blevet bygget op på grund af god høst – og sikkert også kommer yderligere til i 2023.

Avlsdirektøren viste derfor nedadrettede pile for stort set alle frøarter i en oversigt over udlægsarealerne til høst 2024.

- Dog kan vi lægge hvidkløver og lidt italiensk rajgræs ud i cirka samme areal som tidligere år, sluttede Jørn Lund Kristensen.

Læs også