Velbesøgt planteaften i sommervarmen

På årets hidtil varmeste dag bød forsøgsleder Morten Krupa godt 200 gæster velkommen til Planteaften på Ytteborg nord for Holstebro.

Der var ikke en sky på himlen om aftenen mandag den 12. juni og resultaterne af den langvarige tørke, der har ramt Danmark, slog også igennem på de første markforsøg, som de fremmødte blev præsenteret for.

Jorden havde fået 700 tons vand pr. hektar over de seneste fem dage, men var stadig forholdsvis tør.

Med fire maskiner blev det tydeliggjort, hvordan omlægning af græs forudsætter optimal forbehandling og nedmuldning. Der var stor forskel på, hvordan maskinerne bearbejdede det seje græs.

Deltagerne kiggede på vår- og vintersædssorter samt etableringsforsøg med den oversete afgrøde rug – foruden forsøg med minimering af den potente drivhusgas lattergas.

Sagros naturrådgivere Rasmus Filsø og Emil Grøn fortalte om de nye krav for omlægning til brak. Der blev kigget på forsøg med småbiotoper, slåningsbrak og blomsterbrak.

Den lune juniaften blev sluttet af omkring grillen, hvor LandboUngdom stod klar med grillede pølser og kolde drikke til at skylle støvet af halsen.

Arrangører af arrangementet var Sagro, Fjordland og Vestjysk i samarbejde med Ytteborg og Byggeri & Teknik I/S.

Læs også