Medie: Forsker mener krav til genteknologi skal lempes

Henrik Brinch-Pedersen, professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, mener, at hvis EU ønsker at reducere sit forbrug af sprøjtemidler og samtidig sikre fremtidens fødevareproduktion mod tørke, bør der åbnes op for brugen af nye teknologier til avl af afgrøder, skriver Agriwatch.

For øjeblikket er disse teknologier underlagt de samme strenge krav som GMO-teknologierne, også kendt som gensplejsning. Men ifølge Henrik Brinch-Pedersen er det forkert at sætte de nye teknikker i samme kategori som de gamle.

Han forklarer, at de nye genteknikker ikke har noget at gøre med den traditionelle GMO-metode, hvor gener indsættes fra en anden organisme. I stedet arbejder man med målrettede mutationer af de gener, der allerede findes i organismen.

Ved hjælp af disse nye genteknikker kan man fremstille afgrøder, der blandt andet er resistente over for specifikke skadedyr eller svampesygdomme.

Samtidig påpeger han, at tørke er blevet mere almindelig i Europa på grund af klimaforandringer. Her mener han også, at genredigerede planter kan være en løsning, skriver mediet.

Læs også