Nu udløber fristen for at svare på høringsbrev

Har du fået et høringsbrev om, at dine indberettede marker ikke stemmer overens med Landbrugsstyrelsens satellitdata, skal du svare på det senest torsdag.

Landbrugsstyrelsen sendte 13. juli høringsbreve ud til omkring 4.000 landmænd, fordi deres indberettede marker, som de har søgt om tilskud til, ikke stemmer overens med de satellitdata, som styrelsen har fået ind.

Torsdag udløber fristen for at svare – i hvert fald hvis man gerne vil minimere risikoen for træk i støtten, påpeger styrelsen i en netop udsendt nyhed.

- Da uoverensstemmelsen i dine indberettede arealer kan have betydning for din udbetaling af landbrugsstøtte, er det vigtigt, at du besvarer høringsbrevet. Ved at besvare høringsbrevet inden fristen, kan du undgå en eventuel sanktion, lyder det.

Du kan se, om du har modtaget et høringsbrev, inde på Tast selv eller styrelsens app.

To scenarier

Du har to muligheder for at besvare høringsbrevet:

Hvis du er enig i resultatet af den satellitbaserede kontrol, kan du rette i dit fællesskema i Tast selv, indtil pengene passer.

Hvis du ikke er enig i resultatet fra den satellitbaserede kontrol, kan du indsende billeder som dokumentation samt bemærkninger med Landbrugsstyrelsens app. Bemærk, at billederne skal tages via styrelsens app.

Kan du ikke nå at besvare høringsbrevet inden for fristen, er det muligt at bede om en uges fristforlængelse ved at kontakte Landbrugsstyrelsen inden høringsfristens udløb.

Det kan dog medføre en senere udbetaling af landbrugsstøtten, som i år er planlagt til at finde sted mellem den 1. december og 15. december.

- Ved at besvare høringsbrevet inden fristen, kan du undgå en eventuel sanktion

Landbrugsstyrelsen

Læs også