Danske forsøg udfordrer internationale normer: Handelsgødning udleder mindre lattergas end forventet

Resultaterne fra VKST Field Trials landsforsøg med lattergas viser, at husdyrgødning udleder den forventede mængde lattergas, mens handelsgødning ligger under de internationale normer. Og det strider imod EU’s anbefalinger om emissionsfaktorer for lattergas.

Stigningen i atmosfærens indhold af den kraftige klimagas lattergas skyldes især landbrugets anvendelse af kvælstofgødning. Derfor er netop også landbrugets klimapåvirkning under stort pres fra både samfundet og politisk side, der kræver handling fra de danske landmænd.

Men bliver der skruet på de rigtige håndtag for at nedsænke emissionen? Det gør der måske ikke, når man ser på de nyeste resultater fra lattergas-forsøgene.

Vil du læse mere?

Kære læser, denne artikel fra Effektivt Landbrug er låst.

Kvalitetsjournalistik kræver research, ekspertise og adgang til relevante kilder.

Men du kan prøve et digitalt abonnement i to måneder til prisen for én. Dette abonnement giver fuld adgang til indhold på www.effektivtlandbrug.dk og e-avisen hver dag.

Læs også