- Vælg kun nye sorter, hvis de har vist særligt gode egenskaber

Agri Nord anbefaler at satse på gennemprøvede sorter i majsmarken. Maksimalt 10 procent af arealet bør bruges på at teste nye sorter – og kun hvis de har vist sig som noget helt særligt.

Sortsresultaterne fra majsforsøgene i 2023 er gjort op, og i det seneste nyhedsbrev fra Agri Nord Planteavl præsenterer rådgivningsvirksomheden sine anbefalinger til sortsvalg med udgangspunkt i de nordjyske marker.

Anbefalingerne er baseret på data fra de kolde lokationer i Sydvestjylland, Nordvestjylland, Himmerland og Vendsyssel.

På den omfattende liste over afprøvede majssorter peger Agri Nord på 12 sorter, man vil anbefale i den nordlige del af landet. En enkelt særligt tidlig sort, otte tidlige sorter og tre sildige sorter til de særligt gode pletter.

Der er ikke sket ændringer i de overordnede anbefalinger til valg af majssorter, slår planteavlskonsulent Anders Spanggaard fast:

Hovedparten af majsarealet bør blive udgjort af sorter, der har været afprøvet i mindst to år, mens sorter, der kun er blevet testet i et enkelt år, ikke må fylde mere end 10 procent – og man bør kun vælge en ny sort, hvis den har vist særligt gode egenskaber, lyder det fra konsulenten.

- For at sikre en vis stabilitet i udbytte og kvalitet anbefales det, at overveje tidlige sorter. Dette gælder især i Nordjylland, hvor antallet af majsvarmeenheder er markant lavere end i landets sydlige og østlige regioner, lyder det i anbefalingen.

- Historisk set har der ikke været betydelig forskel mellem de bedste tidlige sorter og de mere usikre sene sorter, selv i gode majsår. Det kan dog være relevant at overveje en sen sort for en mindre del af arealet, især hvis der er et specifikt område med optimale vækstbetingelser.

Agri Nord opfordrer til at vælge mindst to, gerne flere sorter, for at opnå stabilisering af udbytte og kvalitet på et højt niveau.

Anbefalinger til helsædssorter

Energiværdien NEL20, målt i MJ pr. kg tørstof, bør være høj for malkekøer.

Hvis man bruger den ældre kvalitetsfaktor »kg tørstof pr. FEN«, skal den være lav.

Fordøjeligheden af cellevægge skal være høj, hvilket betyder en høj værdi af FK NDF, især når majsensilagen udgør en betydelig del af grovfoderrationen.

Især i Nordjylland bør der primært dyrkes tidlige sorter af hensyn til dyrkningssikkerhed. Tidlige sorter muliggør en tidlig høststart og øger chancen for optimale forhold ved høst samt rettidig etablering af eventuel efterfølgende vintersæd.

Agri Nord

Anbefalinger til kolbemajs-sorter

Når der vælges majssort til kolbemajs, bør følgende krav være opfyldt:

Sorten kan opnå 55 procent tørstof inden 20. oktober. Altså en tidlig sort.

Skal kolbemajsen høstes samtidig med majshelsæd, skal kolbemajssorten være tre-fire uger tidligere udviklet end sorterne til helsæd.

Ingen/lille tendens til lejesæd (må ikke være vindfølsom)

Vælg sort, som også kan bruges til helsæd, hvis det nu alligevel ikke bliver aktuelt med kolbemajs

Svøbet dækker kolbespidsen, hvorved risiko for angreb af fusarium mindskes.

Agri Nord

Anbefalinger til biogas-sorter

Til biogas afregnes typisk udelukkede efter grønmasse og tørstof procent. Til dette formål vælges derfor udelukkende sorter med højt og stabilt tør-stofudbytte, og med en tidlighed, der passer til dyrkningslokaliteten.

Agri Nord

Agri Nord anbefaler disse sorter

Særligt tidlige sorter – velegnet til majs efter græs eller senere såning

 • Trooper

Tidlige sorter – velegnet til kølige forhold

 • CS Prosperiti
 • SY Silverbull
 • Echo
 • KWS Exelon
 • P7179
 • P7034
 • KWS Marcopolo
 • LG31206

Sildige sorter – til de gode pletter

 • Kompetens
 • LG31.207
 • Benco

Læs også