bannerPos

Aldrig før set så højt tørkeindeks så tidligt

Her ses dette års foreløbige tørkeindeks (rød graf) sammenlignet med tørkeindekset i 2018 (blå streg) samt 10-års normalen.

AF: JØRGEN P. JENSEN

FAGJOURNALIST
16-04-2019 16:30
Tørkeindekset er med DMI’s ord: Rekordhøjt – så tidligt på sæsonen. Og da det tørre forårsvejr ser ud til at fortsætte i de kommende uger, kan tørkeindekset stige markant.

Selvom marts blev rekordvåd med over 100 mm nedbør på landsplan, blev det ekstremt våde vejr hurtigt udskiftet med tørt solskin.

- I de seneste uger er der blot faldet 7 mm nedbør, mens solen har skinnet på os i gennemsnit 6 timer om dagen, lyder det fra DMI.

Det kan ses på tørkeindekset, der på landsplan er steget fra 0 omkring 15. marts og til i går den 16. april op til indeks 7, som er forøget risiko for tørke.

- I de 15 år vi har beregnet tørkeindeks, har vi ikke set så høje værdier så tidligt på sæsonen, fortæller Mikael Scharling, som er klimatolog.

- Det lyder måske endnu ikke så voldsomt, men når vi kigger på vejrudviklingen i den kommende tid, kan jorden på sigt blive meget tør.

Op til indeks 9

Den gældende månedsprognose lyder på, at det stort set vil holde tørt, og der vil komme masser af sol de næste par uger.

- Tørkeindekset kan komme op på 9 svarende til høj risiko for tørke. Normalt skal man hen i slutningen af maj, starten af juni, for at se et så højt tørkeniveau, påpeger Mikael Scharling.

Heldigvis ser det ud til, at vejret i starten af maj kan blive mere ustabilt med mere nedbør til følge, og det vil kunne bryde tørkeindeksets himmelflugt.

Sådan beregnes tørkeindeks

 • Tørkeindekset bygger på en vandbalancemodel, der hver dag bestemmer mængden af vand i det jordvandmagasin, som planterne har til rådighed
 • Planternes roddybde og jordtypen bestemmer i praksis størrelsen af jordvandsmagasinet, som kan variere meget selv indenfor et mindre område
 • Ved beregning af DMI’s tørkeindeks er magasinstørrelsen sat til 100 millimeter som et middeltal for hele Danmark
 • Den 1. marts hvert år nulstilles modellen, således at jordvandsmagasinet er fyldt helt op på denne dato
 • Den aktuelle vandmængde i magasinet ændres fra dag til dag i modellen som følge af tre processer:
  • - tilgang af vand via nedbør
  • - aktuel fordampning fra jord og planter
  • - nedsivning til de underliggende jordlag
 • Modellen dækker hele Danmarks landoverflade

Kilde: DMI

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37031 artikler)Prev1234567185018511852Next