Bladgødskning – nu også med P og K

Problemerne med hurtig fastbinding af fosfor og kali i jorden undgås ifølge BJ-Agro med bladgødskning, hvorved planterne sikres tilgængeligt næringsstof i situationer, hvor det ellers er vanskeligt at optage.

Bladgødskning er hovedsagelig forbundet med mangan og andre mikronæringsstoffer, samt i nogle afgrøder også med kvælstof. Fosfor og kalium har kun i begrænset omfang været anvendt til bladgødskning, blandt andet på grund af problemer med at tildele tilstrækkelige mængder uden at risikere svidninger.

Det er det nu muligt at ændre på med de koncentrerede og skånsomme bladfosfor- og bladkali-gødninger fra Flex Fertilizer, som BJ-Agro har afprøvet i 2017-18 og netop har fået tildelt nyhedsstjerner for på årets Agromek.
 

Afgørende

Fosfor er et helt afgørende næringsstof i alle planter, og har betydning for dannelse af rødder, sideskud, kartoffelknolde, blomster- og kerneanlæg, energiproduktion og ikke mindst stivelsesindlagring.

Planter har ofte problemer med at optage tilstrækkeligt fosfor fra jorden, da dette er hårdt bundet og kun transporteres ganske kort i jordvæsken.

Problemerne med hurtig fastbinding af fosfor i jorden, omgår Flex Foliar NP ifølge BJ-Agro ved optagelse igennem bladene, og dermed kan det sikre planten tilgængeligt fosfor i situationer, hvor det ellers er vanskeligt at optage næringsstoffer.

Specielt i kombination med de nye fosforregler, hvor der ofte ikke er plads til ret meget fosfor ud over husdyrgødningen, anbefaler BJ-Agro, et supplement med 0,5-1,0 kilo fosfor sammen med for eksempel ukrudtssprøjtning, som værende oplagt til sikring af buskning og udbytte i vårkorn, eller vækst og kolbeudvikling i majs.
 

Forlænger vækst

I kartofler kan tidlige bladsprøjtninger sikre bedre knoldsætning, ligesom behandlinger med Flex Foliar NP under knoldfyldningen, kan forlænge vækst, udbytte og ikke mindst stivelsesindlejring i sene kartofler.

At fosfor-indholdet i kartoflernes blade er vigtig for indlagring og udbytte af tørstof/stivelse, er ifølge rådgiverne »gammel viden«, og jo længere fosfor-indholdet i bladene kan holdes over 0,22 ppm, des højere bliver udbyttet.

BJ-Agro har i 2018 screenet adskillige marker for lave fosfor-indhold. Bladanalyserne viste et overraskende lavt indhold af fosfor i bladene, hvilket de vurderer, formentlig har været en stærkt medvirkende faktor til de skuffende lave stivelsesindhold, der er høstet overalt i 2018.

Flex Foliar NP udbragt på bladene, har vist et hurtigt optag af fosfor i kartoflerne, og en genoprettelse af plantens optimale fosfor-balance i bladene, med meget bedre stivelsesudbytter til følge.
 

Eftergødskning

Kalium er et uundværligt næringsstof i planter - men særligt kartofler, raps, græs og grøntsager er meget følsomme for mangel.

Kalium har blandet andet stor betydning for både kulde- og tørkefølsomhed, ligesom planterne ældes langt hurtigere ved kalimangel. I kartofler har kalium desuden stor betydning for kogefarve og stødpletfølsomhed i knoldene, hvorfor mangel kan føre til store tab.

Planter har under tørre forhold svært ved at optage kalium fra især lerjord, medens kalium på let sandjord, kan udvaskes og mangle, når afgrøden for alvor skal bruge det.

BJ-Agro ser Flex Foliar NK som velegnet til eftergødskning med kali til forlængelse af vækst i sene kartofler (stivelse, pommes-frites, chips mv.), og til sengødskning mod stødpletfølsomhed i chips- og pommes-frites-kartofler.
 

Vintersikring

Ligeledes finder de det oplagt til vintersikring i korn, til sikring af kvalitet og saftspænding i grøntsager, samt til en plan, hvor ekstra kali tilføres efter behov og GPS-analyser.

I 2018 afprøvede BJ-Agro ekstratilførsel af den nye blad-kali til stivelseskartofler, som på forhånd var gødet med 245 kilo kalium.

Kartoflerne reagerede tydeligt på den ekstra kali, hvilket også ses i udbytterne fra afprøvningen. Her gav eftergødskning med 2 gange 5-10 kilo kali i Flex Foliar i juli og start august, merudbytter på 16-26 procent.

Til gengæld faldt stivelsesindholdet lidt, hvor der er høstet 9-22 procent mere stivelse pr. hektar.

 

 

Læs også