bannerPos

Conservation agriculture øger biodiversiteten

Seniorforsker Jørgen Aagaard Axelsen, Aarhus Universitet, har undersøgt biodiversiteten ved forskellige dyrkningsformer og fundet det største antal insekter ved dyrkning efter principperne i conservation agriculture. Foto: Henriette Lemvig

AF: HENRIETTE LEMVIG

FAGJOURNALIST
12-12-2019 11:00
Forsøg viser, at dyrkning efter principperne i conservation agriculture (CA) betyder større andel af insekter i markerne, end hvis jorden pløjes eller harves.

Seniorforsker Jørgen Aagaard Axelsen, Aarhus Universitet fortalte til »Jordbundens dag« – arrangeret af Agrovi, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK), Seges og Økologisk Landsforening i fornem forening og afholdt torsdag i sidste uge – om de seneste forskningsresultater om biodiversitet ved henholdsvis pløjning, harvning og conservation agriculture (CA), og resultatet var klart. 

Biodiversiteten er op til fem gange så høj på de arealer, der bliver dyrket efter principper i conservation agriculture, end på arealer, der bliver harvet og pløjet.- Vi har blandt andet undersøgt antallet af springhaler i marker med hestebønner, og her var der langt flere springhaler i CA end i pløjet. Harvede arealer lå cirka midt imellem i antal, sagde Jørgen Aagaard Axelsen og henviste til resultater på 20.000-25.000 springhaler pr. kvadratmeter i marker dyrket efter principperne i CA og cirka 5.000 springhaler pr. kvadratmeter i marker, der var pløjet.

Karakteristisk for dyrkede marker

En planteart på marken

Enårige urter

Jorden bearbejdes

Periode med bar jord

Døde plantedele fjernes som regel

Lav biodiversitet

Karakteristisk for naturområder og conservation agriculture (CA)

Mange plantearter

Overvejende flerårige urter, træer og buske

Ingen jordbearbejdning

Ingen perioder med bar jord

Døde plantedele bliver

Høj biodiversitet

Kilde: Seniorforsker Jørgen Aagaard Axelsen, Aarhus Universitet

Hvad er conservation agriculture?

Hovedprincipperne i conservation agriculture er minimal mekanisk forstyrrelse af jorden, permanent plantedække af dyrkningsfladen og varieret sædskifte. Ved en vekslen i forskellige afgrøder bidrager man til at reducere smittetryk og ukrudtsproblemer samtidig med, at det fremmer jordbundens struktur.

Kilde: Agrovi

Flere prædatorer

Også blandt løbebiller, rovbiller og edderkopper, var der, ifølge seniorforskeren, en ganske betydelig forskel, igen med marken dyrket efter CA som topscorer i antal dyr.

Jørgen Aagaard Axelsen sammenlignede det at pløje med et jordskælv på 12-14 på Richterskalaen.

- Dyrene bliver pløjet ned i 20-30 centimeters dybde. Det betyder altså, at mange af dem ikke kommer op igen. Heller ikke hvis vi venter med at kigge efter dem til otte måneder efter pløjning. Der er de der stadig ikke, sagde han.

Jørgen Aagaard Axelsen understregede, at han som udgangspunkt var overrasket over, at der ikke var sket en udjævning over de otte måneder og gav kun pløjningen en del af skylden.

- Også manglen af tætte efterafgrøder, som er normalen i CA, kan have haft en væsentlig betydning, sagde han og fastslog, at man ved at dyrke efter principperne i CA, hvor afgrøderester leveres tilbage til marken, og hvor der er mange efterafgrøder, langt bedre fodrer biodiversiteten end ved andre dyrkningsformer.

henriette@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 21 97 57

Værdier under overfladen

10.000 forskellige dyre- og plantearter kan bo i en enkelt håndfuld jord

1 teskefuld næringsrig jord indeholder mellem 100 millioner og 1 milliard individuelle bakterier

De mikrober, der er til stede i en hektar mikrobiologisk aktiv jord, vejer mere end fem køer

En optimal bestand af regnorme omsætter to tons organisk stor pr. hektar om året

Kilde: Agrovi

Dataoverførsel for blandede maskinparker

I dag skal landmænd indsamle store mængder data for at administrere deres bedrifter samt for at opfylde kravene om dokumentation. Med ISOXML-standarden er det muligt at overføre markdata fra maskinens skærm fra populære producenter til John Deere Operations Center. På baggrund heraf kan John Deere understøtte kunder, der arbejder med maskinparker fra forskellige leverandører.

- Smågrisemarkedet er stabilt og i balance

Nord-West noteringen forbliver i denne uge uændret på 39,00 euro. Samme melding gælder noteringen for 8-kilos grise, der ligeledes er uændret på 25,40 euro

Semler Agro får ny afdelingsleder på sjællandsk hovedcenter

Danmarks største maskinhandel, Semler Agro, har fundet sin nye afdelingsleder i filialen i Næstved. Ny mand i spidsen i Næstved er 45-årige Jesper Ulrik Skallergård, der kommer med mere end 11 års ledelseserfaring fra N.C. Nielsen A/S.

Farven er skiftet fra gul til rød

Egentlig har det ikke så meget at betyde, om den hedder New Holland eller Case. Det primære i valget af anden mejetærsker har været at holde fast i den velkendte service, lyder det fra Poul Martin Mortensen og sønnen Palle Mortensen, der mistede deres mejetærsker til flammerne sidste lørdag.

Mejetærskeren udbrændte på få minutter

Der gik omkring et minut, fra Palle Mortensen opdagede, at der kom hvid røg op af den mejetærsker, hans far og søn sad i, til røgen havde udviklet sig til flammer. Heldigvis kom ingen noget til.

Er der fradrag for udgiften til høstfesten?

Høsten står for døren, og når den er i hus, skal det måske fejres med en hyggelig høstfest. Men hvordan er det egentlig med fradragsretten for landmanden? Og hvad med medarbejderne, beskat-ningen og momsen?
Side 1 af 1892 (37837 artikler)Prev1234567189018911892Next