Fokus på fosfor

Management er alfa og omega for succesfuld dyrkning, fastslår VKST på tirsdagens vinterfaglige møde på Landbrugsskolen Sjælland ved Roskilde.

På tirsdagens vinterfaglige møde, afholdt af VKST, er der fokus på præcisionsdyrkning efter tildelingskort.

Planteavlskonsulent Jeppe Berner Hansen forklarer, at for at flest af de vigtige næringsstoffer bliver lettilgængelige for planterne, ønsker man i landbrugsjord et reaktionstal (Rt) der ligger omkring 6-7,5 stykker.

- Det ser ud til, at langt de fleste ejendomme, der får foretaget jordprøver, er indenfor det anbefalede område, fortæller han.

- Det skyldes måske, at når man bruger ressourcer på at få lavet jordprøver, så sørger man også for at få kalket, hvis der er behov for det. Men det kan også skyldes, at dyrkningen af jorden ikke længere forsurer den, som det skete tidligere.

Vær særligt opmærksom på fosfor

Med hensyn til fosfortallene, ser det ifølge Jeppe Berner Hansen anderledes ud. Her er der stadig plads til forbedring, særligt for husdyrsbedrifter er det relevant.

- Husk muligheden for forhøjet fosforloftet.

- Det giver mulighed for at prioritere områder, der skal gødes op, forklarer han. Og understreger, at det er særligt vigtigt at være opmærksom på fosfortallet, hvis man har husdyr.

Han foreslår, at man udnytter, at maskinstationerne har udstyret klar og hurtigt kan tage ud og klare opgaven.

En jordprøve pr. hektar

Man bør udnytte muligheden for at graduere tildelingen næringsstoffer ud fra tildelingskort, anbefaler Jeppe Berner Hansen.

- Før foretog man en jordprøve for hver tre hektar, men nu anbefaler vi, at man får lavet en på hver hektar.

 - Økonomien i det er sådan, at en prøve koster 200 kroner pr. hektar inklusive tildelingskort.

- Så det kan altså betale sig, ved en besparelse på 20-25% kalk ved 5 tons pr. hektar, påpeger han.

majbritt@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 60 40

Læs også