bannerPos

Forbedring af jordens frugtbarhed

Landskonsulent Annette Vestergaard, Seges, minder om, at et passende kulstofindhold i jorden kan sikre den gode etablering og plantevækst. Foto: Henriette Lemvig
10-12-2019 11:24
Et passende kulstofindhold er fundamentet for en god jordfysik, -kemi og biologi, som kan sikre den gode etablering og plantevækst.

- Jo mere biomasse eller fotosyntese, des mere kulstof er optaget fra luften og kan indlejres i jorden, forklarer landskonsulent Annette Vestergaard, Seges.

- Derfor stiger kulstofbindingen med udbyttet og med længden af perioden med vækst på marken. Græsmarker, som er grønne hele året, er derfor meget effektive til at opbygge kulstof over tid og når et maksniveau for opbygning væsentligt senere end enårige afgrøder. Sammenlignes kulstofindholdet i jorden, er niveauet ofte 50-100 procent højere under græsmarken end marker med enårige kulturer. Effekten af græs er vurderet til 0,3-1,2 tons kulstof pr. hektar pr. år, afhængigt af udnyttelse, alder og gødskningsniveau, siger hun og fremhæver majs, roer og kartofler, jordbearbejdning og bortførsel af halm som nogle af de dyrkningsparametre, der tærer på jordens kulstofindhold.

- Modsat ser vi en opbyggende effekt ved dyrkning af kløvergræs, flerårige afgrøder, efterafgrøder og halmnedmuldning, samt husdyrgødning, andre organiske gødninger, et alsidigt sædskifte, høje udbytter og tidlig såning, lyder det fra Annette Vestergaard.

Hvor stor effekt man kan opnå af de opbyggende tiltag, afhænger af jordtypen og indholdet af organisk materiale »fra start«.

- Er humusindholdet således meget højt, er det sværere at opbygge kulstof end på jorder med meget lavt indhold. Specielt sandjorde med et forholdsvist højt humusindhold (>3,5 procent) er svære at øge kulstofindholdet i, mens evnen til at fastholde og opbygge kulstof i jorden øges med jordens lerindhold. Det hænger sammen med, at lerpartiklerne i nogen grad beskytter det organiske stof mod mikrobiel nedbrydning.

Mindre jordbearbejdning

Ved jordbearbejdning, sker der en mineralisering af både C og N på grund af opblanding af organisk materiale som eksponeres for mikrobiel omsætning, øget beluftning og nedbrydning af jordaggregater.

- Ved at reducere jordbearbejdningen, opbygges kulstof i de øverste 5-10 centimeter af jorden og aggregatstabiliteten øges. Herved mindskes risikoen for erosion, hvorved kulstof ikke transporteres fra skråninger. Dette øger kørefastheden, ligesom etableringen ofte bliver mere sikker, vurderer Annette Vestergaard.

Minimer skadelig jordpakning

Dæktype og særligt dæktryk er helt afgørende for den skadelige jordpakning i de øverste 20 centimeter af jorden, mens aksellasten påvirker pakningen i dybden.

Annette Vestegaard anbefaler, at man minimerer risikoen for skadelig jordpakning ved blandt andet at køre i marken, når den kan bære.

- Kør med lavt dæktryk i marken – kontroller dæktrykket rutinemæssigt. Overvej dæktryksregulering ved megen vejkørsel og overvej montering af tvillinghjul og tilpas ens dæktryk.

- Overvej antallet af overkørsler i marken – og overvej dogwalk, hvor hjulene er forskudte.

Slangeudlægning af gylle komprimerer, ifølge landskonsulenten, jorden mindre end nedfældning med smallere arbejdsbredde og større trækkraftbehov pr. arbejdsmeter.

Minimer kørsel med frakørselsvogne i marken og minimer aksellasten.

- Flere aksler eller lavere totalvægt, råder Annette Vestergaard.

hl

Få en plan B for generationsskiftet

Et generationsskifte involverer ofte mange familiemedlemmer, og det er ikke altid, at forventningerne er stemt helt af. Her kan et strategiforløb være løsningen, så der ligger en klar plan A for generationsskiftet – og gerne en plan B også, lyder det fra rådgivningschef.

Kameraovervågning af stalde i rivende udvikling

Jysk IT har specialiseret sig indenfor kameraovervågning af stalde. Både teknologi og efterspørgsel er i rivende udvikling – også inden for andre brancher end landbruget.

Hold fast i variable lån

Den danske rente kan sandsynligvis ryge endnu længere ned, så man skal holde fast i variable lån, lyder det fra Hans Fink, cheføkonom i Velas (tidligere LMO og Centrovice) og AgroMarkets.

Sætter fokus på malkeren

Med sin Parlour Performance Analyzer sætter SAC tal på, hvad der foregår i malkegraven. Det er blevet taget godt imod på bedrifterne både i Danmark og udlandet.

Vi elsker stadig sovs og kartofler

Selv om de seneste år har budt på et utal af forskellige madtrends, er der ikke ændret ret meget i danskernes madvaner, viser en ny undersøgelse fra Arla.

Parlamentarikere vil have indført bindende naturmål

Et flertal i Europa-Parlamentet har torsdag vedtaget, at EU bør gå foran og sikre, at 30 procent af EU’s territorium består af naturområder inden 2030. Forkert vej at gå, mener Venstres Asger Christensen.

Gør afgrøderne mere robuste med bio-stimulanter

- Planterne kan i nær fremtid stimuleres på en naturlig måde til at tiltrække mikroorganismer omkring deres rødder og blade, der gør planterne sunde og stærke, lød det på denne uges Plantekongres i Herning.

Nyt bæredygtigt foderprotein

På NutriFair offentliggjorde Danish Agro og proteinvirksomheden Unibio et nyt samarbejde omkring et bæredygtigt proteinprodukt, der måske kan blive et alternativ til eksisterende proteinkilder i dansk foderproduktion.
Side 1 af 1746 (34909 artikler)Prev1234567174417451746Next