bannerPos

Forbedring af jordens frugtbarhed

Landskonsulent Annette Vestergaard, Seges, minder om, at et passende kulstofindhold i jorden kan sikre den gode etablering og plantevækst. Foto: Henriette Lemvig
10-12-2019 11:24

Et passende kulstofindhold er fundamentet for en god jordfysik, -kemi og biologi, som kan sikre den gode etablering og plantevækst.

- Jo mere biomasse eller fotosyntese, des mere kulstof er optaget fra luften og kan indlejres i jorden, forklarer landskonsulent Annette Vestergaard, Seges.

- Derfor stiger kulstofbindingen med udbyttet og med længden af perioden med vækst på marken. Græsmarker, som er grønne hele året, er derfor meget effektive til at opbygge kulstof over tid og når et maksniveau for opbygning væsentligt senere end enårige afgrøder. Sammenlignes kulstofindholdet i jorden, er niveauet ofte 50-100 procent højere under græsmarken end marker med enårige kulturer. Effekten af græs er vurderet til 0,3-1,2 tons kulstof pr. hektar pr. år, afhængigt af udnyttelse, alder og gødskningsniveau, siger hun og fremhæver majs, roer og kartofler, jordbearbejdning og bortførsel af halm som nogle af de dyrkningsparametre, der tærer på jordens kulstofindhold.

- Modsat ser vi en opbyggende effekt ved dyrkning af kløvergræs, flerårige afgrøder, efterafgrøder og halmnedmuldning, samt husdyrgødning, andre organiske gødninger, et alsidigt sædskifte, høje udbytter og tidlig såning, lyder det fra Annette Vestergaard.

Hvor stor effekt man kan opnå af de opbyggende tiltag, afhænger af jordtypen og indholdet af organisk materiale »fra start«.

- Er humusindholdet således meget højt, er det sværere at opbygge kulstof end på jorder med meget lavt indhold. Specielt sandjorde med et forholdsvist højt humusindhold (>3,5 procent) er svære at øge kulstofindholdet i, mens evnen til at fastholde og opbygge kulstof i jorden øges med jordens lerindhold. Det hænger sammen med, at lerpartiklerne i nogen grad beskytter det organiske stof mod mikrobiel nedbrydning.

Mindre jordbearbejdning

Ved jordbearbejdning, sker der en mineralisering af både C og N på grund af opblanding af organisk materiale som eksponeres for mikrobiel omsætning, øget beluftning og nedbrydning af jordaggregater.

- Ved at reducere jordbearbejdningen, opbygges kulstof i de øverste 5-10 centimeter af jorden og aggregatstabiliteten øges. Herved mindskes risikoen for erosion, hvorved kulstof ikke transporteres fra skråninger. Dette øger kørefastheden, ligesom etableringen ofte bliver mere sikker, vurderer Annette Vestergaard.

Minimer skadelig jordpakning

Dæktype og særligt dæktryk er helt afgørende for den skadelige jordpakning i de øverste 20 centimeter af jorden, mens aksellasten påvirker pakningen i dybden.

Annette Vestegaard anbefaler, at man minimerer risikoen for skadelig jordpakning ved blandt andet at køre i marken, når den kan bære.

- Kør med lavt dæktryk i marken – kontroller dæktrykket rutinemæssigt. Overvej dæktryksregulering ved megen vejkørsel og overvej montering af tvillinghjul og tilpas ens dæktryk.

- Overvej antallet af overkørsler i marken – og overvej dogwalk, hvor hjulene er forskudte.

Slangeudlægning af gylle komprimerer, ifølge landskonsulenten, jorden mindre end nedfældning med smallere arbejdsbredde og større trækkraftbehov pr. arbejdsmeter.

Minimer kørsel med frakørselsvogne i marken og minimer aksellasten.

- Flere aksler eller lavere totalvægt, råder Annette Vestergaard.

hl

- Vi har stadig 18 procent vand i hveden enkelte steder

Hveden er stadig umoden i enkelte pletter rundt i marken, men ellers er høsten godt i hus hos Torben Kuhr nær Gjern i det midtjyske. Han vurderer, at udbytterne er tilfredsstillende, men ikke over middel.

Prognose: 1,6 millioner flere producerede svin i år

Landbrug & Fødevarer forventer i en spritny prognose, at antallet af producerede svin i år vil stige med 1,6 millioner stk. i forhold til 2019.

Test af maskiner skal forbedre høsten af græs til fremstilling af protein

En vellykket test af to forskellige høstteknikker skal nu give input til udvikling af den mest optimale metode at høste græs på, når det skal bruges til at fremstille protein til foderstof.

Det er op ad bakke med de frivillige BNBO-aftaler

Det kniber – som mange nok havde ventet – med at nå til enighed mellem landbrug og kommuner om, hvad »fuld erstatning« er, når det kommer til pesticidfri drift i BNBO. Østjysk kommune har nu sendt opgivende brev til miljøminister. Et brev formand for Odder-Skanderborg Landboforening, Jens Gammelgaard, også har skrevet under på.

Dyrenes Beskyttelse er bekymret for varme dyretransporter

Dyrenes Beskyttelse langer igen ud efter eksportører af smågrise. Grisene lider i varmen under transporterne ned gennem Europa, lyder det. Brancheorganisation: Vi har ingen interesse i at levere lidende dyr til kunderne.

Syre er et nødvendigt våben mod fremtidens tarmbetændelser

Skæringsdagen for fravænning uden medicinsk zink i foderet nærmer sig med hastige skridt, og der er udsigt til en af de større udfordringer i branchen. Forberedelsen til fremadrettet forebyggelse og håndtering af fravænningsdiarré er derfor højaktuel. To af branchens rådgivere betragter syre som et hjælpestof, der med sikkerhed vil indgå som en del af løsningen.
Side 1 af 1896 (37908 artikler)Prev1234567189418951896Next