bannerPos

Hvor tjener man pengene i sit markbrug?

- DB2-tjek er et tiltag, som hurtigt retter blikket mod bundlinjen på hver afgrøde og kommer med forslag til at hæve indtjeningen fremover, fortæller Christian Rabølle, maskinkonsulent i VKST. Foto: Jørgen P. Jensen

AF: JØRGEN P. JENSEN

FAGJOURNALIST
18-05-2019 13:30
Når man kender sine omkostninger og arbejder med sine nøgletal, stiger interessen for bedriften og evnen til forandringer. - Man tjener derfor typisk mere ved at deltage i et DB2-tjek, påpeger maskinkonsulent Christian Rabølle, VKST.

Næste års markplan skal snart forberedes, og spørgsmålet er hvordan indtjeningen i afgrødevalget optimeres.

Det sjællandske rådgivningsselskab VKST har de seneste fire år tilbudt et såkaldt DB2-tjek, hvor man allerede kort efter høst får taget en kritisk vurdering af sin egen økonomi i markbruget.

- DB2-tjek er et tiltag, som hurtigt retter blikket mod bundlinjen på hver afgrøde og kommer med forslag til at hæve indtjeningen fremover, fortæller Christian Rabølle, maskinkonsulent i VKST.

- Den vigtigste del af DB2-tjek er afleveringsmødet, hvor en ukendt, men erfaren planteavlskonsulent gennemgår resultaterne og bogstaveligt bider dig i haserne og peger på mulige potentialer.

- Uanset om man er planteavlskunde i VKST eller hos et andet rådgivningsselskab, så er det værdifuldt at få nye øjne på det, man plejer at gøre, understreger Christian Rabølle. 

Hvor god er man?

Afleveringsmødet er typisk i efteråret, så høsten og seneste høstår er i fuld erindring, og der er en interesse i at blive bedre.

- Hvis man skal vente på driftsanalyser i halvandet til to år, så er fokus rettet på det nye høstår, og man er fuld af undskyldninger for, hvorfor tallene ikke ser så gode ud. Det er der for lidt dynamik i, fastslår Christian Rabølle.

I VKST har man lavet DB2-tjek de seneste fire år, og i 2018 deltog 65 deltagere – heraf ti økologiske.

- Når man deltager hvert år, så opstår der ny og spændende viden om, hvor god man egentlig er til for eksempel vinterraps over en årrække, samtidigt med at man sammenlignes med gennemsnittet af andres rapsmarker. Hvor skal man sætte ind for at blive bedre med sædskifte, etablering, ukrudt og så videre? 

Regnskabstal

- Årsrapporten på en planteavlsbedrift viser de faktiske, bogførte værdier på indtægter og udgifter. Den kan så uddybes i en driftsgrensanalyse for hovedafgrøderne, påpeger Christian Rabølle.

Årsrapporten er typisk tilgængelig nogle måneder efter det afsluttede regnskabsår.

- Med DB2-tjek fra VKST bruger vi data fra markstyringsprogrammet, som jo i forvejen er registreret og lovpligtige. Derfor er DB2-tjek klar allerede i efteråret, så strategien til det nye høstår kan justeres til.

Håndværker og købmand

DB2-tjek opdeles i to dele.

- I første omgang sammenligner vi deltagernes håndværk, det vil sige evnen til at skabe et højt udbytte, fortæller Christian Rabølle.

- Hertil bruger vi den samme afgrødepris for alle deltagere, nemlig en gennemsnitlig pris fra Kornbasen.dk fra august. I juni måned året efter kan vi så opdatere DB2-tjek med de faktiske mængder leveret og opnåede priser, så DB2 herefter både indeholder planteavlerens evne som håndværker og som købmand.

De fleste deltagere i DB2-tjek bruger egne maskinomkostninger, som kommer fra maskinanalysen.

- Det giver det bedste billede af ejendommens specifikke forhold, understreger Christian Rabølle.

Et eksempel kan være en ejendom med rigelig stor såmaskinekapacitet, og at såning koster 450 kroner pr. hektar. De får altid sået rettidigt, passer på fugtigheden om foråret og kan vente, til det er tørt nok om efteråret og stadig får sået optimalt.

- På denne bedrift er håndværket omkring etablering i top, og det ses direkte på bundlinjen. Når maskinanalysen først er lavet, så er det hurtigt og enkelt at opdatere tallene til DB2-tjek.

Man kan godt deltage i DB2-tjek med normtal for maskinomkostninger. Så bruger vi nabotakster minus 20 procent, oplyser Christian Rabølle.

Højværdiafgrøder eller ekstensiv bedrift

Netop afgrødevalget er et vigtigt strategisk emne, som bygger på planteavlerens interesse og evner.

- På DB2-afleveringsmødet drøftes, hvorvidt sædskiftet skal tilpasses højere omsætning gennem højværdiafgrøder eller modsat forenkles og tilpasses lave omkostninger og arbejdsindsats, slutter Christian Rabølle.

Resultater fra DB2-tjek for 2018

  • Bundlinjen i 2018 blev for de fleste præget af den ekstreme vækstsæson
  • Der var 10 procent mere vårsæd og cirka 10 procent mindre vintersæd
  • Mange høstede 60-70 procent af normalen, men de højere afgrødepriser har kun delvist kompenseret for tabet
  • Således var det gennemsnitlige DB2 for 2018 på 3.670 kr./ha og kun cirka 400 kr./ha lavere end DB2-tjek tallet for 2017
  • Gennemsnits-DB2 af de 10 økologiske bedrifter var 4.785 kr./ha
  • Der er stor variation på resultaterne: DB2 varierer fra 550 kr./ha til 7.400 kr./ha
  • Ejendomme med mere end 10 procent frø i sædskiftet havde gennemsnitligt et DB2 på 4.000 kr./ha, mens ejendomme med korn og raps havde gennemsnitligt et DB2 på 2.500 kr./ha

Kilde: VKST

Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.

Udstillere glæder sig til Agromek

Blandt udstillere på Agromek ’21 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene.

John Deere sælger SABO til Mutares

John Deere har meddelt, at der er underskrevet en aftale om at sælge SABO Maschinenfabrik til Mutares SE & Co. Overdragelsen er betinget af lovmæssig godkendelse af Federal Cartel Office Bundeskartellamt i Tyskland.

Nyt koncept afløser årets Svinekongres

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Seges Svineproduktion står bag nyt koncept, som afløser årets Svinekongres. Men fokus på faglig viden og netværk bliver – næsten - lige som det plejer.

Svinenoteringen ryger under 11 kroner

For første gang i år kommer noteringen for slagtesvin fra Danish Crown under 11 kroner. Næste uge falder noteringen nemlig med 30 øre til 10,80 kroner.

Nature Energy indgår grøn kæmpeaftale med Shell

Nature Energy og Shell har indgået en stor aftale, hvor Nature Energy sælger biogas til Shell Energy i Europa. Aftalen er til dato den største af sin slags i verden og beviser, at biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i hele Europa.

Fælles front mod mulig retssag om efterafgrøder

Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har nu drøftet de mulige veje i det juridiske spor.

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grønt

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grøntDanskerne er for alvor slået ind på en grønnere levevej. Det er især økologiske frugter og grøntsager, som fylder mere på danskernes grønnere tallerkener. Ifølge Danmarks Statistik er salget af økologisk frugt og grønt steget med 143 procent i årene 2015-19.

Optimer udbyttet med en godt afdrænet mark

Dræning har altid været højt prioriteret på Ultanggaard ved Haderslev. Landmand Asmus Fromm-Christiansen er syvende generation på bedriften og både han og hans far bruger en del tid og penge på dræning. Det fortalte han på en temadag om dræning hos SLF.

Jensen Seeds styrker produktionsplatform med fransk opkøb

Jensen Seeds, der er en del af DLF-koncernen, underskrev i går aftale om opkøb af det franske frøfirma Astera Seed, der ligesom Jensen Seeds er specialiseret i produktion af grøntsagsfrø. Opkøbet betyder, at Jensen Seeds nu kan øge udbuddet af grøntsagsfrø til kunderne.
Side 1 af 1871 (37405 artikler)Prev1234567186918701871Next