Køber kalkspredernes flagskib og graduerer tildelingen

Planteavler Søren Beck, Majbøl på Als går ikke på kompromis i marken. Han har fokus på jordforbedring og mener, at opkalkning af markerne giver gode resultater. Søren Beck har derfor valgt at købe en topmoderne kalkspreder og tilbyder andre planteavlere den optimale løsning. Det sker blandt andet i et samarbejde med korn- og foderstofselskabet Brødr. Ewers A/S.

Søren Beck i Majbøl på Sydals er præcisionsplanteavler.

Han dyrker i den kommende vækstsæson 1.000 hektar efter at have købt en naboejendom, og det sker med moderne GPS-udstyr og gradueret tildeling i en sådan grad, at en stor del af arbejdet foregår ved en computer.

Han deltager sammen med driftslederen Kim på tredje år i et projekt under Seges og med støtte fra Landbrugsstyrelsen, som handler om at bruge den moderne gps-teknologi til en bedre udnyttelse af kvælstof og pesticider i markbruget til gavn for både miljø og bundlinje.

Ingen kalk i 20 år

Historien kunne slutte her, men sagen er, at Søren Beck ikke kun holder sig til at graduere gødning og pesticider.

Hvorfor ikke også kalk, tænkte Søren Beck en dag, og så var der ikke langt fra tanke til handling.

Han har ikke givet sine marker kalk i de 20 år, der er gået siden, han overtog Stennesgaard. Kalk og dermed gode reaktionstal spiller en rolle for udbytterne i marken, og når der skal være styr på gødning og pesticider, skal der selvfølgelig også være styr på kalk.

Kalk i stedet for skat

- Svinepriserne er gode, og i stedet for at betale penge i skat, valgte jeg at få taget jordprøver og få opkalket markerne, siger Søren Beck, som er kendt for ikke at gøre noget halvt.

Han valgte at købe flagskibet inden for moderne kalkspredning, som der kun kører ganske få af i Danmark. Nu er han klar til fortsat at arbejde for andre i store dele af det sydøstlige Sønderjylland.- Kalk er lidt overset i planteavlen, og det er synd. I de senere år har der ikke været mange penge i at drive planteavl, kalkmangel er ikke visuelt som eksempelvis rust i hveden. Så derfor vælger mange nok at spare pengene, siger Søren Beck.

Stennesgaard

Dyrker pt. 750 hektar, raps, hvede, byg mv. I kommende sæson er han oppe på 1.000 hektar efter at have købt en naboejendom.

Producerer 23.000 slagtesvin på tre ejendomme

UK-produktion

Producerer smågrise 7-30 kg

Kalk efter tildelingskort

Søren Beck har derfor lavet en aftale med LandboSyd om, at de tager jordprøver med GPS-udstyr. Resultaterne bruger planteavlsrådgiver Morten Steg på planteavlskontoret til at lave et tildelingskort, som han smider op i skyen.

- Vi downloader filerne i traktoren, trykker find mark og finder traktorens position. Så kører den og graduerer 100 procent. Teknikken sørger teknikken for resten, fortæller Søren Beck.

Udvider sæsonen markant

Kalksprederen er af mærket Bredal K 165 XE. Den læsser 25 ton kalk og spreder op til 30 meter. Den kan køre i sprøjtespor, giver færre trykskader og udvider sæsonen, da den kan køre på frostmarker og i nysåede afgrøder. Dynamiske vejeceller sikrer en meget præcis spredning. Den kan også sprede gødning og kyllingemøg og suppleres med en gummiged.

Søren Beck kører som maskinstation med kalksprederen, og der er en god interesse i området. Han fortæller, at almindelige kalkspredere kan klare 12-15 meter. Denne er helt ude i 30 meter, og hvis man i efteråret ikke har nået at pløje, kan man køre kalken ud som topdressing – og i foråret i vårsædsafgrøden.Søren Beck har kørt 3.200 ton kalk ud i et kort efterår, og han regner med at sprede omkring 5.000 ton i 2020.

Søren Becks regnestykke:

Fik i 2019 taget jordprøver på 312 hektar.

Kortet viste, at der skulle udbringes 648 ton kalk, hvilket svarer til 2,08 ton pr. hektar.

Markerne havde ikke fået kalk i 18-20 år, og et godt bud – uden jordprøver - var et forbrug på fire ton pr. hektar.

Samlet forbrug: 1.248 ton.

Besparelsen var på 600 ton til en pris af måske 200 kroner pr. ton eller 120.000 kroner.

Dertil kommer, at kalken er gradueret.

For meget og for lidt

- At placere kalk 100 procent korrekt betyder alt. Vi har marker på 27 hektar med et kalkbehov, der varierer fra 0 ton til 9,5 ton pr. hektar. Hvis jeg havde kørt en god standard på 3-4 ton pr. hektar, er der områder, som får for meget og andre, der får for lidt, siger Søren Beck.

- At graduere kalk er nyt, og jeg vil ikke blindt køre kalk ud på markene. Vi har arbejdet for andre i forbindelse med høst og gyllekørsel, og derfor var det naturligt at investere i den nyeste teknologi inden for kalkspredning, siger Søren Beck.

Ingen bøvl og en skarp pris

Han samarbejder med korn- og foderstofselskabet Brødr. Ewers A/S om indkøb af kalk.

- Jeg er generelt godt tilfreds med Brødr. Ewers A/S. Foderindkøb fungerer fint, og hvis der er problemer, bliver de løst hurtigt. Ingen bøvl og en skarp pris – det er positivt. Men hvis kunderne ønsker at bruge andre selskaber, giver den ingen problemer, fortæller han.

Det er kunderne, som bestiller kalken, og Søren Beck kontakter chaufføren, sender markkortet og sørger for, at kalken blive leveret det rigtige sted.

- Indtil videre har vi arbejdet mest for andre på Als og i Sundeved-området, men er der større mængder længere væk, er vi klar til at slå vingerne ud. Dette marked vil udvikle sig – der bliver mere fokus på reaktionstal, som selvfølgelig spiller en rolle i forhold til udbytterne, siger Søren Beck.

hl

Læs også