bannerPos

Lad dronen tælle majs

En drone kan både udpege områder, hvor antallet af planter ikke er som planlagt, og vurdere udbytte, tørstof og proteinindhold. Arkivfoto
01-02-2020 13:56

Droner kan hjælpe med at spotte majsmarker, hvor planteantallet ikke er som planlagt, og være med til at vurdere tørstof og protein.

Undersøgelser tyder på, at dronefoto kan vise, om plantetallet overalt i marken er som planlagt, og om planterne står enkeltvis eller i klynger, skriver Seges.

En vurdering af plantebestanden giver mulighed for at undersøge mulige årsager, hvis ikke planteantallet er som planlagt. Har man eksempelvis ikke sået det planlagte antal frø pr. hektar? Er frøene sået i klynger? Har såbedet ikke været godt nok eller har fugle ædt frøene?

Dronen skal være monteret med et såkaldt RGB-kamera og flyves i en passende højde, for at opnå en tilstrækkelig stor opløselighed i billederne.

Billederne skal efterfølgende sammenflettes i programmet Solvi eller lignende løsninger, som har en funktion, der kan estimere plantetallet.

Flere DLBR-virksomheder råder over droner og har mulighed for at udføre plantetælling, skriver Seges.

Brugbar trods underestimering

I to forsøg med majssorter har man afprøvet droneoptællingen på fem tidspunkter i vækstperioden. Umiddelbart før høst er der foretaget en manuel optælling af planterne i parcellerne.

Selvom forsøgene har vist, at Solvi underestimerer plantetallet, vurderer Seges, at metoden stadig kan bruges til at identificere variationer i plantetallet i marken.

Desuden kan modellen i Solvi korrigeres, så man kan bestemme det rigtige niveau for plantetallet i en længere periode og få et udtryk for, hvor stor en del af planterne, som står enkeltvis og i klynger.

Plantedække, udbytte og protein

Undersøgelser i Landsforsøg i 2019 tyder på, at dronefoto også kan anvendes til monitering af plantedække, udbytte og indhold af tørstof og protein.

En prognose i juli for udbyttet kan anvendes til at vurdere, om der er behov for indkøb af suppleringsfoder. En prognose for tørstofindholdet kan bruges som beslutningsstøtte til at vælge det rigtige høsttidspunkt.

Viden om proteinindholdet i majsmarker kan bruges ved næste års gødningsplanlægning til at vurdere, om der er majsmarker, som får for lidt kvælstof, og om der er majsmarker, som kan nøjes med mindre. Er proteinindholdet i majs mindre end syv procent, er det sandsynligt, at kvælstof begrænser udbyttet.

cc

Landbrugsstyrelsen forlænger ansøgningsrunden

Landbrugsstyrelsen forlænger årets ansøgningsrunden indtil den 1. maj. Det sker som følge af COVID-19, oplyser styrelsen.

Danske jordbrugeres konkurrenceevne forbedret i 2019

Sammenlignet med Tyskland, Holland, Storbritannien og Polen havde Danmark den største stigning i bytteforholdet i 2019, viser tal fra Danmarks Statistik.

Én dårlig diegivningsperiode behøver ikke at blive til flere

Nogle farestaldspassere har den opfattelse, at en so der ligger lavt i antal egen-fravænnende grise ved det seneste kuld, ikke kan komme op i et højere niveau igen for de næste kuld. Men det er langt fra tilfældet. Det forklarer SvineRådgivningen nærmere om i deres seneste nyhedsbrev.

Prioriter kartoflerne

Kartoflers vækst- og udbyttepotentiale øges ved, at de lægges tidligt. Planterådgiver anbefaler derfor, at det netop i denne uge prioriteres at vurdere, hvornår arealerne er tjenlige til at færdes på, så kartoflerne kan komme i jorden.

Regeringen vil hjælpe større slagterier med øget fleksibilitet

Større slagterier kan i de kommende måneder få brug for at producere på skæve tidspunkter med kort varsel. Derfor giver Miljøminister Lea Wermelin nu Miljøstyrelsen mulighed for at hastebehandle ansøgninger.

Den laveste oliepris i 17 år

Der er endnu ikke udsigt til, at Rusland og Saudi Arabien vil stoppe deres oliekrig. Der er heller ikke udsigt til, at efterspørgslen efter olie vil komme tilbage til normalen lige foreløbigt. Fly står på jorden, biler kører ikke og fabrikker er lukket ned. Derfor er der heller ikke tegn til, at olieprisen skal komme op lige foreløbigt. Samtidig kan olieprisen dog heller ikke falde meget mere.

Grundvandsforening rækker hånden ud mod L&F

Hos Foreningen For Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse er håbet, at Landbrug & Fødevarer nu, efter at Axelborg har opgivet sin BNBO-sag mod Egedal Kommune, i stedet vil kaste sig ind i en fælles kamp mod statens indsatsplaner.
Side 1 af 1808 (36151 artikler)Prev1234567180618071808Next