Lad dronen tælle majs

Droner kan hjælpe med at spotte majsmarker, hvor planteantallet ikke er som planlagt, og være med til at vurdere tørstof og protein.

Undersøgelser tyder på, at dronefoto kan vise, om plantetallet overalt i marken er som planlagt, og om planterne står enkeltvis eller i klynger, skriver Seges.

En vurdering af plantebestanden giver mulighed for at undersøge mulige årsager, hvis ikke planteantallet er som planlagt. Har man eksempelvis ikke sået det planlagte antal frø pr. hektar? Er frøene sået i klynger? Har såbedet ikke været godt nok eller har fugle ædt frøene?

Dronen skal være monteret med et såkaldt RGB-kamera og flyves i en passende højde, for at opnå en tilstrækkelig stor opløselighed i billederne.

Billederne skal efterfølgende sammenflettes i programmet Solvi eller lignende løsninger, som har en funktion, der kan estimere plantetallet.

Flere DLBR-virksomheder råder over droner og har mulighed for at udføre plantetælling, skriver Seges.

Brugbar trods underestimering

I to forsøg med majssorter har man afprøvet droneoptællingen på fem tidspunkter i vækstperioden. Umiddelbart før høst er der foretaget en manuel optælling af planterne i parcellerne.

Selvom forsøgene har vist, at Solvi underestimerer plantetallet, vurderer Seges, at metoden stadig kan bruges til at identificere variationer i plantetallet i marken.

Desuden kan modellen i Solvi korrigeres, så man kan bestemme det rigtige niveau for plantetallet i en længere periode og få et udtryk for, hvor stor en del af planterne, som står enkeltvis og i klynger.

Plantedække, udbytte og protein

Undersøgelser i Landsforsøg i 2019 tyder på, at dronefoto også kan anvendes til monitering af plantedække, udbytte og indhold af tørstof og protein.

En prognose i juli for udbyttet kan anvendes til at vurdere, om der er behov for indkøb af suppleringsfoder. En prognose for tørstofindholdet kan bruges som beslutningsstøtte til at vælge det rigtige høsttidspunkt.

Viden om proteinindholdet i majsmarker kan bruges ved næste års gødningsplanlægning til at vurdere, om der er majsmarker, som får for lidt kvælstof, og om der er majsmarker, som kan nøjes med mindre. Er proteinindholdet i majs mindre end syv procent, er det sandsynligt, at kvælstof begrænser udbyttet.

cc

Læs også