bannerPos

Ingen vej udenom: Landbrugsstyrelsen skal have besked i dag

Landbrugsstyrelsen har blankt afvist at se bort fra krav om indberetning til de landmænd, der inden i dag ikke har kunnet høste marker med MFO-græsudlæg.

Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
20-08-2019 08:51
Landbrugsstyrelsen har afvist at se bort fra L&F-ønske om at undlade krav om indberetning af udskudt høstfrist på marker med MFO-græsudlæg. Er høsten ikke færdig endnu, skal styrelsen derfor have besked senest i dag.

I dag er det det den 20. august og dermed udløber fristen for at så hovedafgrøden på marker med MFO-græsudlæg. Ustadigt vejr det seneste stykke tid har dog gjort, at man langt fra alle steder i landet når at blive færdig i tide.

Man kan dog få rykket fristen 14 dage. Det kræver, man husker at sende en e-mail til Landbrugsstyrelsen, hvor man oplyser, at man vil have fristen udsat. Når man har sendt mailen til styrelsen, betyder det samtidig, at fristen for tidligste destruktionsdato for MFO-græsudlæggene tilsvarende også bliver rykket to uger til 29. oktober.

Det gælder for alle ens marker med MFO-græsudlæg, og uanset at det ikke er for alle ens marker, man har brug for at få fristudsættelse.

Netop kravet, om at man skal indberette til Landbrugsstyrelsen, hvis man ikke kan nå at høste sine marker med MFO-græsudlæg, får kritik fra Landbrug & Fødevarer. I sidste uge bad organisationen Landbrugsstyrelsen om, at styrelsen undlader kravet.

Noget Landbrugsstyrelsen til stor undren for Landbrug & Fødevarers planteformand, Torben Hansen, blankt afviste.

- Selvfølgelig er det en lille ting, at man skal sætte sig ind til sin mail og skrive, at man ikke har fået høstet sine hovedafgrøder de steder, hvor der ligger MFO-efterafgrøder under.

- Men i stedet for at landmænd skal huske denne lille ting i den vildt stressende og meget pressede situation, som de er i lige nu, hvor de ikke har kunnet høste deres afgrøder, så bad vi om en mulighed for at lade være med at anmelde det, i hvert fald i første omgang, men det fik vi så et nej til, siger Torben Hansen.

Ret enkel metode

Effektivt Landbrug har set Landbrugsstyrelsens afvisning til Landbrug & Fødevarer. Her lyder det, at Landbrugsstyrelsen finder det, at man blot skal skrive en email til styrelsen, hvor man beder om fristudsættelse, for en »enkel måde hvorpå landmænd vil få ro til at høste efter de forhold, som vejret betinger«.

Det lyder videre, at det er nødvendigt for Landbrugsstyrelsen at kende de ansøgere, der har brug for fristudsættelse, så styrelsen kan overholde EU-kravet om, at arealerne ikke må destrueres eller sprøjtes i otte uger efter høst. Alternativet er ifølge Landbrugsstyrelsen en generel fristudsættelse, men det vil så også komme til at ramme de landmænd, som har kunne nå at høste inden fristen.

Håber ingen kommer i klemme

Fra Torben Hansen lyder det, at han dog finder systemet og reglerne for utrolig rigidt.

- Jeg håber virkelig ikke, at der er nogle af dem, som ikke når at høste, som glemmer at give Landbrugsstyrelsen besked. Jeg håber, man lige får grebet fat i sin planteavlskonsulent eller selv husker at få sendt den der mail.

- Og er der én, der får lavet en eller anden form for procedurefejl, så håber jeg, at man fra styrelsens side ser på det med de store briller og har de store sko på, når de efterfølgende kigger på det. Jeg håber virkelig ikke, at der er nogle, som kommer i klemme på det her, siger Torben Hansen.

Han understreger, at fagligt så skal man huske på, at selvom man har været så uheldig endnu ikke at kunne høste sine marker med MFO-græsudlæg i, så skal man huske, at efterafgrøderne lige nu rent faktisk står og gør det, som de skal, når det kommer til at kvælstofoptag og fremme af biodiversitet.

- Miljømæssigt er det her jo ingen katastrofe overhovedet, siger Torben Hansen.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Sådan får du udsat høstfristen

Hvis du vil have udsat høstfristen for hovedafgrøder med MFO-græsudlæg, skal du skrive til mfofrist@lbst.dk. Skriv venligst »MFO-græsudlæg« i emnefeltet, og husk at oplyse dit CVR-nummer eller journalnummeret på dit fællesskema. Hver anmodning må kun gælde ét CVR/journalnummer.

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.
Side 1 af 1636 (32717 artikler)Prev1234567163416351636Next