Majssorter sikrer gode høstresultater

Årets landsforsøg inden for majs er offentliggjort, og Sejet Planteforædlings majsekspert, Jens Bagge, giver et første overblik over resultaterne og kommer med anbefalinger til valg af sorter.

På øerne og i de varmere egne kan landmændene tillade sig at være mere frie i deres valg af majssorter, hvorimod de i de koldere egne gerne skal vælge sorter, der har stærke dyrkningsegenskaber og giver høje stivelsesudbytter.

Majsavlen i 2020 har været udfordret af et forskelligartet vejr. Der har både været perioder med for koldt vejr, for tørt vejr og en pludselig omgang frostvejr i september. Derfor kan det, ifølge Jens Bagge fra Sejet Planteforædling, være svært at give et simpelt og entydigt billede af resultaterne i de netop offentliggjorte landsforsøg.

Han hæfter sig dog ved, at de middeltidlige sorter, som for eksempel »Function«, »Ability« og »MAS08F«, er dem, der under de udfordrende vejrmæssige omstændigheder har klaret sig bedst. Grunden skal findes i deres kombination af udbytte og kvalitet.

- Det generelle billede af året majshøst er lidt broget. Majsenes vækstproces gik fra forventningen om, at alt ville gå som det skulle, fordi planterne udviklede sig normalt – til pludselig at blive ramt af frostvejr. Men generelt har de middeltidlige højkvalitetssorter klaret sig utrolig flot og har givet de absolut bedste resultater i år, siger Jens Bagge.

DLG’s middeltidlige sort, »Function«, har i årets majshøst vist særdeles gode resultater og ligger således i toppen både på kvalitet (NEL20 og FK NDF) samt udbytte. Af lignende sorter findes også DLG’s middeltidlige sort »Ability«, der har matchende egenskaber.

Lokale forskelle

Når Jens Bagge arbejder med analyse af årets majsresultater, er det ud fra et gennemsnitsresultat fra hele landet. Derudover inddrager han også resultaterne fra de sidste tre år, så han opnår et retvisende billede og et mere sikkert resultatgrundlag at kunne formidle videre i sin rådgivning til landmændene.

Her tager han yderligere højde for, hvor landmanden bor i landet.

- På øerne og i de varmere egne kan landmændene tillade sig at være mere frie i deres valg af majssorter, men det er svært at komme uden om højkvalitetssorterne: »Function«, »Ability« og »MAS08F« samt »Sy Silverbull«.

- I de koldere egne er det fornuftigt at vælge den tidlige sort »Pinnacle«, fordi den har stærke dyrkningsegenskaber og giver høje stivelsesudbytter. Her bør også den middeltidlige sort »Sunlite« nævnes, der sikrer en høj foderværdi, idet sorten holder sig grøn og saftig, siger Jens Bagge.

Fokus på kolben

I år består kvaliteten i årets majshøst af to centrale ting – en tilpas stor stivelsesproduktion samt en god cellevægsfordøjelighed. Jo mere letfordøjelig majsen er for koen – jo højere mælkeydelse.

- Jeg anbefaler altid, at landmanden lægger sit sortsvalg, så kolberne kommer i land. For når kolberne bliver store og udvikler sig rigtigt, så bliver foderet også lettere fordøjeligt i koens vom.

- Derfor bør landmanden vælge nogle sorter, der giver gode kolber, høj NEL20-værdi samt en god cellevægsfordøjelighed. Så er alle kriterierne nemlig opfyldt for, at landmanden kan få den høje mælkeydelse, han jo gerne vil have, forklarer Jens Bagge.

Kombination

Kombinationen af majssorter skal både kunne sikre dyrkningsstabilitet og samtidig levere på en stor stivelsesproduktion samt en god cellevægsfordøjelighed. Og kriterierne kan være en kunst at sammensætte.

Men i Jens Bagges analyseresultater, lavet for alle udbudte majssorter på markedet, ligger DLG’s sorter stærkt i forhold til disse kriterier. Dette gælder for de tidligere nævnte middeltidlige sorter som »Function«, »Ability« og »MAS08F« samt nyheden »Sy Silverbull«.

Af tidlige sorter er »Sunlite« værd at nævne, der har knap så højt et udbytte, men en god fordøjelighed i forhold til totalplanten.

- Jeg er ret begejstret for årets majshøstresultater. Både inden for de tidlige og middeltidige sorter kan vi tilbyde vores kunder ét reelt sortsvalg fra os som leverandører. De kan aktivt vælge blandt majssorter i hele DLG’s portefølje og opnå tilfredsstillende resultater, siger Jens Bagge.

- Jeg synes, at det er tillidsvækkende, at vi fremfor kun at kunne tilbyde landmændene én højkvalitetssort og så gisne om resten, så kan vi rent faktisk tage udgangspunkt i disse fem af vores sorter.

hl

Læs også