Nu kan der søges tilskud til afgræsning på tilgroede arealer

Årets ansøgningsrunde for rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning er nu åben, lyder det fra styrelse.

Ansøgningsrunden for rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning er nu åben i Tast selv-service. Runden kører til 15. september. 

Som noget nyt i år er det også muligt at søge tilsagn til arealer med overdrev eller arealer i nationalparker, der ligger uden for de særlige udpegede Natura 2000-områder, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

- Du kan søge tilskud til rydning af et tilgroet areal og til at forberede arealet til afgræsning. Du kan for eksempel søge om tilskud til rydning af træer og buske samt fjernelse af det ryddede materiale fra arealet. Du kan også søge om tilskud til at sætte hegn op og installere drikkevandsforsyning som forberedelse til, at arealet kan afgræsses.

- Du kan få tilskud op til 100 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter i et projekt, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Naturværdi

Der er i år afsat 30 millioner kroner til projekter til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. 

Ordningen til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning kan søges helt eller delvist inden for de særligt udpegede Natura 2000-områder.

Der kan også opnås tilskud til overdrev med en HNV-værdi på minimum 5 helt eller delvist uden for de særlige udpegede Natura 2000-områder eller til nationalparker med en HNV-værdi på minimum 5 helt eller delvist uden for de særlige udpegede Natura 2000-områder. 

En høj naturværdi (HNV-værdi) er et udtryk for, hvor høj naturværdi, der er registreret på arealet efter en skala fra 0 til 13. Scoren kan ses i Internet Markkort.

ege

Læs også