Nu kan man blive del af pilotprojekt om præcisionslandbrug

20 landmænd kan nu deltage i projekt, hvor man som alternativ til pligtige efterafgrøder kan få lov at benytte sig af præcisionslandbrug.

Pilotprojektordningen om præcisionslandbrug, som blev lanceret i november, er nu åben for ansøgninger.

Landbrugsstyrelsen inviterer op til 20 landmænd til at være med til at udvikle præcisionslandbrug som miljøvirkemiddel.

- Producerer du korn eller raps, kan du ansøge om at anvende præcisionslandbrug som alternativ til pligtige efterafgrøder til helt eller delvis at opfylde dit efterafgrødekrav for planperioderne 2018/19 og 2019/20, lyder det fra Landbrugsstyrelsen, som skal have ansøgningen senest 8. februar.

Ansøgningsskemaet kan findes på styrelsens hjemmeside, hvor man også kan læse hvilke betingelser, som man skal opfylde.

I forbindelse med det nye projekt bliver der allerede på onsdag i næste uge holdt orienteringsmøde om ordningen. Det sker ved et møde som Landbrugsstyrelsen og Seges afholder i fællesskab i Landbrugets Hus i Horsens kl 12 til 15.45.

I november sagde viceformand i L&F, Lars Hvidtfeldt om ordningen.

- Det her er en meget interessant måde at blive reguleret på. Nu begynder man for første gang at belønne landmændene for at bruge teknologi og udvise godt landmandskab, sagde han.

Læs også