Nyt i 2020 fællesskemaet

Under Østdansk Landboforenings planteavlsmøde gennemgik planteavlskonsulent Maja Folmer-Petersen de vigtigste punkter, der adskiller årets fællesskema fra sidste år.

- I år er der ikke så mange nye regler som sidste år, men der er, som mange nok er bekendt med, nyt på efterafgrødeområdet, fortalte hun.

- Af positive tiltag kører man i den nye prioriteringsmodel ikke længere efter først-til-mølle-princippet med de målrettede efterafgrøder, og det har vakt glæde på kontoret.

Efter ansøgningsfristen prioriterer styrelsen de indkomne ansøgninger, efter jordens evne til at holde på kvælstoffet, og etableres de ikke, får man et kvotetræk.

Tidligt såedes værdi er fordoblet

Tidligt såede vinterafgrøder er ifølge Maja Folmer-Petersen igen i år et alternativ til de lovpligtige efterafgrøder.

- Hvor man før skulle etablere fire hektar for at modsvare en hektar med lovpligtig efterafgrøde, er omregningsfaktoren i år dobbelt så god. Det vil sige, at to hektar tidligt sået areal modsvarer en hektar med efterafgrøde, med et tilskud på 250 kr. pr. hektar.

- Men det kræver, at den er etableret senest 7. september.

For mellemafgrøder er taksten det samme. Korsblomstrede skal sås 20. juli, og vintersæd senest 20. september. En »gammel« frøgræsmark kan også bruges som alternativ med et tilskud på 250 kr. pr. hektar. Der gives ikke samtidig kvælstofkvote til efterslæt.

Alternativer til efterafgrøder

1 ha. efterafgrøde kan veksles til:

• 2 ha. med mellemafgrøder

• 2 ha. vintersæd sået senest den 7. september

• 0,8 ha. energiafgrøder

• 1 ha. brak

• 0,25 ha. brak langs vandløb og søer

Nedsat kvælstofkvote:

- 93 kg N pr. ha. efterafgrøde, hvis du tilfører under 80 kg N pr. hektar organisk gødning

- 150 kg. N. pr. hektar efterafgrøde, hvis du tilfører over 80 kg N pr. hektar i organisk gødning.

Mulighed for at sælge kvælstofkvoter

Maja Folmer-Petersen forklarede, at der ikke længere gives tilskud til nedsat N-kvote, men at man i stedet kan sælge af sin kvælstofkvote, hvis man ved, at man ikke kommer til at bruge den til fulde.

- Her kan man selv bestemme, hvornår reduceringen skal ske.

- Melder man det ikke selv, reduceres N-kvoten automatisk i 2021 og melder man det ind, sker reduktionen i N-kvoten i 2020.

Brak tæller i regnskabet

Ved målrettet brak, skal marken ifølge Maja Folmer-Petersen være etableret med græs 1. januar.

- For at marken kan tælle med som målrettet brak, må den tidligst destrueres 20. oktober og skal følges op af brak igen eller en vårafgrøde.

- Brak tæller 1:1, og tilskuddet er på 500 kr. pr. hektar.

Hun forklarede, at brakbræmmer ved vandløb og søer i en bredde mellem 9-20 meter tæller 4:1.

- Vedrørende energiafgrøder er der igen mulighed for pil og poppel, men husk, at der er krav til plantetal og regler for stævning.

majbritt@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 60 40

Seges’ tommelfingerregler for plantebrug:

  • Overvej at opfylde MFO-kravet med fjernbrak eller MFO-bræmmer.

  • Så efterafgrøder forud for alle vårsædsmarker.

  • Så så meget som forsvarligt af vintersæden senest 7. september.

  • Vælg brak langs vandløb/søer som alternativ til efterafgrøder.

  • Skift til vårsæd i de marker, hvor udbyttetabet ved at skifte vintersæden ud med vårsæd er mindre end ca. 20 hkg. pr. ha.

  • Hvis det er nødvendigt med sædskifteændringer for at have plads til efterafgrøderne, så vælg kvotereduktion for 10-20 procent efterafgrøder.

  • Skift til vårsæd for at opfylde de resterende krav.

Læs også