bannerPos

Præcisionsjordbrug udvider det gode landmandskab

Direktør Torben Briand Thomsen, TH-Agro er glad for, at de har været med i et Seges-forsøg, hvor Patriotisk Selskab har hjulpet dem med at komme i gang med præcisionsjordbrug, herunder graduering af svampebekæmpelsen i vinterhvede, hvilket har givet positiv gevinst.
Hos TH-Agro benytter de sig af præcisionsjordbrug og kan se flere fordele.

- Præcisionsjordbrug er en udvidelse af det gode landmandskab. En metode, der medfører en række fordele og på sigt kan lede til et højere dækningsbidrag.

Sådan lyder det fra direktør Torben Briand Thomsen, TH-Agro, der ikke er i tvivl om, at præcisionsjordbrug kommer til at spille en essentiel rolle i fremtidens planteavl.

- Jeg er godt klar over, at det kan virke lidt uoverskueligt at komme i gang med præcisionsjordbrug, men man kan jo begynde med at plukke de lavthængende frugter, anbefaler Torben Briand Thomsen.

Første skridt er derfor ifølge direktøren at få sat noget gps-udstyr på maskinerne, hvis man ikke allerede har det, og få det aktiveret.

- Når først gps-udstyret er i orden, kan man begynde at bruge nogle af de lette værktøjer som Fieldsense og Cropsat. Det er ret nemt at lave tildelingsfiler ud fra satellitfotos. Og så er man i gang, siger han og fortsætter:

- Vi har mange marker, og vi er ikke længere så afhængig af, at nogen kan huske markernes særpræg ud og ind

Torben Briand Thomsen, direktør, TH-Agro

- Efterfølgende kan man så tilpasse tildelingsfilerne ud fra sin viden om markerne for eksempel, hvis der er lerpletter eller andet, som der bør tages forbehold for, og gøre filerne mere præcise hen ad vejen, som man drager sig erfaringer.

Bedre kvalitet på sigt

Torben Briand Thomsen understreger, at man stadig skal følge de gamle dyder.

- Præcisionsjordbrug er bare en form for udvidelse eller forbedring, der gør, at vi kan dokumentere aktiviteterne i marken og på sigt opnå en bedre kvalitet og ensartethed i afgrøderne, en bedre fordeling af ressourcerne og opgaverne i virksomheden og hermed et bedre dækningsbidrag.

Kom godt i gang med præcisionsjordbrug

Den 19. november holder Torben Briand Thomsen et indlæg til et fyraftensmøde om præcisionsjordbrug hos Patriotisk Selskab. Her vil han blandt andet fortælle om, hvordan TH-Agro er nået dertil, hvor de er i dag, hvad der har været af bump på vejen og forventningerne til fremtiden.

Herudover vil Patriotisk Selskabs konsulenter fortælle om, hvad man kan få ud af præcisionsjordbrug økonomisk og udbyttemæssigt, hvilken teknik, der kan anvendes, hvordan man kommer i gang med præcisionsjordbrug, uden det bliver for tidskrævende og besværligt, og hvordan Patriotisk Selskab kan hjælpe.

 

Og de første fordele ved anvendelsen af præcisionsjordbrug har allerede vist sig hos TH-Agro.

- Vi har været med i et Seges-forsøg, hvor Patriotisk Selskab har hjulpet os med at graduere svampebekæmpelsen i vinterhvede. Tilsyneladende har vi opnået en gevinst ved at graduere, fortæller Torben Briand Thomsen.

- Herudover er det en fordel, at vores nyere medarbejdere bare kan sætte en tildelingsfil i traktorens computer og herefter sætte sig ind og udføre et stykke arbejde, som ellers kræver mange års erfaring. Vi har mange marker, og vi er ikke længere så afhængig af, at nogen kan huske markernes særpræg ud og ind, siger han.

hl

Pivot-vanding er fremtiden

Bauer får de første pivot-anlæg ud at køre inden længe i Danmark, lyder det fra firmaets danske specialist Jacob Johnsen.

Tysk notering over 14 kroner

Den tyske slagtesvinenotering stiger med 4 cent til 1,89 euro pr. kg (14,08 kroner), meddeler Danske Svineproducenter.

Styrelse begynder at give nye tilsagn

Landbrugsstyrelsen begynder nu at give nye tilsagn vedrørende økologisk arealtilskud og plejegræs.

Et samarbejde i top

Brødrene Søren og Peter Kreutzfeldt overtog sammen den fædrene gård i sommeren 2017. Et forløb og et samarbejde som de fleste nok vil misunde.

Cirkulær økonomi på globalt plan

Den cirkulære økonomi er vejen frem, hvis kloden skal i balance globalt – og Danmark er med helt fremme, fastslog Claus Stig Pedersen, der er direktør for bæredygtighed og Public Affairs i den danske virksomhed Novozymes. Han var blandt indlægsholderne ved Frejs Fødevarekonference.
Side 1 af 1691 (33804 artikler)Prev1234567168916901691Next