bannerPos

Sen sprøjtning i vårsæd til forebyggelse af aks- og strånedknækning

Kun hvor der forekommer en meget frodig vækst i vårsæd, anbefales vækstregulering for at forebygge lejesæd. Arkivfoto

Redaktionen

18-05-2019 17:20
Det anbefales kun at vækstregulere vårsæd, hvis der er en meget frodig vækst. Svampesprøjtning har også effekt mod aks- og strånedknækning.

Der kan være to formål med at bruge vækstreguleringsmidler i vårbyg.

- Et formål er at vækstregulere afgrøden grundet en kraftig vækst. Her anbefales en relativ tidlig anvendelse af vækstreguleringsmidler, påpeger Seges.

Et andet formål er at reducere nedknækning af strå og aks, og her anbefales en senere anvendelse af vækstreguleringsmidler og også en lavere dosering.

Kun hvor der forekommer en meget frodig vækst, anbefales vækstregulering for at forebygge lejesæd.

- I afgrøder, der er stressede af for eksempel tørke, bør vækstregulering dog undlades, lyder det fra Seges.,

Set i marken i denne uge

Planteavlskonsulenter landet over melder hver uge deres observationer af sygdomme og skadedyr i markerne ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, der her giver en status på denne uges aktuelle angreb.

Vinterhvede

Den senere tids kølige vejr har nedsat væksthastigheden i hvede, så udviklingen nu mere ligner udviklingstrinnet i et normalt år.

Gulrust har igen bredt sig i den forløbne uge, og blandt andet i den østlige del af Sydjylland og Østjylland er der i en del marker med et højt smittetryk af gulrust. Mindst gulrust findes i Vest- og Nordjylland.

I marker med gulrustangreb på sprøjtetidspunktet er det vigtigt at øge dosis af rusteffektive midler. Lave doser virker kun godt forebyggende eller ved bekæmpelse af meget svage angreb.

Ved højt smittetryk er virkningstiden kun 14 dage.

Der er fundet mest gulrust i Benchmark efterfulgt af Kalmar og Sheriff. Der er i denne uge fundet gulrust i 25-26 procent af de undersøgte marker med Benchmark og Kalmar og i 15 henholdsvis 13 procent af markerne med Sheriff og Zyatt.

I Benchmark er i observerede marker fundet angreb ved Sejet ved Horsens, Binderup ved Kolding, Sønderborg og Haderslev, Bjerringbro, Nr. Åby, ligesom der i sidste uge også blev fundet gulrust i sorten ved Tavlov, Skodborg ved Vejen og Bedsted ved Esbjerg.

I Kalmar er fundet gulrust ved Binderup (Kolding), Sejet, Haderslev, Sønderborg, Gørding ved Esbjerg, Nr. Åby, ligesom der i sidste uge blev fundet angreb i sorten ved Bedsted.

I Sheriff er fundet gulrust ved Binderup (Kolding), Sejet, Sønderborg og Haderslev.

I Zyatt er fundet gulrust ved Sønderborg, Binderup (Kolding) og Haderslev.

I Elixer og KWS Lili er fundet 50 procent angrebne planter ved Binderup (Kolding). Ved Haderslev er også fundet 1 procent angrebne planter i KWS Lili.

Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter (Benchmark, Kalmar) ved konstateret angreb i marken eller i området og i delvis modtagelige sorter (Sheriff med flere) ved over en procent angrebne planter. Effekten af en behandling holder sig ved højt smittetryk cirka to uger.

Der er ikke registreret angreb af brunrust.

Meldugangrebene er overvejende svage, men der er udløst meldugbekæmpelse i cirka fem procent af observationerne. Mest er fundet i Torp, Kalmar og Elixer. Meldug anbefales kun bekæmpet til lige før begyndende skridning og ved over 25 procent angrebne planter.

Fra vækststadium 32 optælles antal dage med nedbør med henblik på bekæmpelse af septoria. I modtagelige sorter udløser fire dage med nedbør (over 1 mm) en septoriabekæmpelse. I mindre modtagelige sorter (Sheriff, Informer) udløser fem dage med nedbør optalt fra vækststadium 37 (fanebladet synligt) en bekæmpelse. I alle sorter udløses også en bekæmpelse, hvis mere end 10 procent af planterne har angreb på tredje øverste blad i vækststadium 45-59. Der er udløst septoriabekæmpelse flere steder. Mindst septoria er fundet i Informer og Elixer.

Flere har spurgt om behandling i vækststadium 37 (fanebladet synligt) virker lige så godt som behandling i vækststadium 39, hvor fanebladet er helt udviklet. Hvis der er udløst en bekæmpelse af septoria eller gulrust i vækststadium 37 skal man ikke vente på, at fanebladet er fuldt udviklet. Det er vigtigere at udføre bekæmpelse rettidigt. Jo senere man bekæmper gulrust og/eller septoria, jo mere kurativ bliver behandlingen og jo lavere bekæmpelseseffekt opnås.

Vær opmærksom på at øge dosis ved meget gulrust i marken på sprøjtetidspunktet.

Hveden er modtagelig for hvedegalmyg i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring). Tidlige angreb er mest tabsvoldende. Af de dyrkede sorter er kun Sheriff og Kalmar resistente mod den orange-gule hvedegalmyg, og bekæmpelse er ikke aktuel i disse sorter. Følgende nye sorter er også resistente: LG Skyscraper, KWS Firefly og RGT Universe.

Galmyggene har de bedste betingelser for at komme op af jorden, hvis jorden er fugtig op til skridningen. De har de bedste betingelser for æglægning i hveden, hvis det er vindstille og lunt vejr omkring skridning. Aktiviteten er størst om aftenen, hvor lysstyrken falder.

Det gennemsnitlige vækststadie i hvedemarker er 36 (tæt på at faneblad er synligt), mens de længst udviklede hvedemarker er i vækststadie 39 (fanebladet fuldt udviklet).

Vinterbyg

Bygrust er fortsat mest udbredt, og relativt kraftige angreb er fundet i mange marker. Mest er fortsat fundet i KWS Kosmos, SY Galileoo og KWS Meridian, og mindst er fundet i Frigg.

I observerede marker er udløst bekæmpelse i cirka 40 procent af de ubehandlede observationer. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter i vækststadie 31-65 (et knæ udviklet til under blomstring) ved over 10 procent angrebne planter.

Skoldplet og meldug er næstmest udbredt, men angrebene har ikke bredt sig ret meget i den forløbne uge. Mest skoldplet ses i Frigg.

Fra Tyskland angives, at bekæmpelse skal udføres før stakken bliver udfoldet, da de udfoldede stak opfanger sprøjtevæske, der skulle lande på bladene.

Det gennemsnitlige vækststadie er 50 (tæt på begyndende skridning), mens de længst udviklede marker er ved at være gennemskredne.

Triticale

Gulrust og meldug er mest udbredt. Der er fundet gulrust i 70 procent af ubehandlede marker med Neogen, 36 procent af ubehandlede marker med Cappricia, 33 procent af ubehandlede marker med Travoris. I Brehat er fundet angreb i 1 af 4 marker.

Brunrust er fundet med svage angreb i en enkelt mark.

Der er udløst meldugbekæmpelse i cirka 10 procent af de ubehandlede marker. Meldug bekæmpes i modtagelige sorter indtil omkring blomstring ved over 50-75 procent angrebne planter.

Svampebekæmpelse i triticale er aktuel til omkring blomstring.

Det gennemsnitlige vækststadium er 44 (fanebladets bladskede opsvulmet).

Rug

Angrebene på de øverste fuldtudviklede blade er nu overvejende svage. Skoldplet og dernæst brunrust er fortsat mest udbredt. Der er fundet brunrust i 10 procent af observationerne og med svage angreb.

Brunrust bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter i vækststadium 32-69 (to knæ udviklet til afsluttet blomstring). Det kølige vejr har hæmmet brunrust. Brunrust udvikler sig om foråret langsommere end gulrust og bygrust, da brunrust trives bedst ved lidt højere temperaturer.

Det gennemsnitlige vækststadie er 53 (under skridning), mens de længst udviklede marker er gennemskredne.

Vårbyg

I vårbyg er der på limplader fundet bygfluer ved Højer (0,3 bygfluer pr. limplade) og i fangbakkerne ved Bjerringbro og Padborg (1 bygflue pr. fangbakke). I vårhvede er der på limplader fundet bygfluer i en mark på Syddjurs (1 bygflue pr. limplade).

Bekæmpelse nu vurderes som for tidligt. Hold dog øje med bygfluer fra nu af ved besøg i vårbyg- og vårhvedemarker.

Alm. rajgræs

Der er fundet meget kronrust. Angreb er fundet i cirka 75 procent af de ubehandlede marker, og der er denne uge udløst bekæmpelse i 50 procent af de ubehandlede marker. Flere melder om, at der især er meget kronrust i marker udlagt i renbestand. I flere marker er også fundet en del meldug og op til fem til ti procent dækning.

Bekæmpelse af kronrust anbefales ved over 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante).

Det gennemsnitlige vækststadie i alm. rajgræsmarker er 40 (fanebladets bladskede begynder at strække sig).

jpj

Bestiller fabriksny Hoegild vertikalblander for anden gang

Sønderjysk bedrift med 400 årskøer investerer i en fabriksny Hoegild vertikalblander på 32 kubikmeter. Den erstatter en fire år gammel blander, der er helt magen til og har blandet 25 tons fuldfoder om dagen.

Genopbygget fuldfoderblander kører fint efter fem år

En genopbygget Hoegild Edition vertikalblander holder lige så godt som en fabriksny, viser fem års erfaring hos vestjysk mælkeproducent med 300 årskøer.

Angreb af meldrøjer i forskellige rugsorter

I et forsøg med kunstig smitte af meldrøjer i rug var der i år færrest angreb i de afprøvede KWS-sorter.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.
Side 1 af 1607 (32132 artikler)Prev1234567160516061607Next