bannerPos

Sikrest at så vintersæd midt i september

Goldfodsyge udgør en risiko ved tidlig såning – særligt i hvede og rug. Derfor foretrækkes gode forfrugter som vinterraps og havre forud for tidligt sået vintersæd. Foto: Seges

Redaktionen

03-09-2019 07:35
Tidlig såning kan øge udbyttepotentialet, men også øge risikoen for mere ukrudt, sygdomme og skadedyr.

Den sikreste periode at så vintersæd er fra den 10. til 25. september, da det vil sikre et godt udbyttepotentiale samtidig med, at der er begrænset risiko for udbyttetab som følge af skadevoldere. Tidligere såning kan ifølge planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen, Sagro øge udbyttepotentialet, men også øge risikoen for problemer med ukrudt, sygdomme og skadedyr.

- Men i sidste ende er det faktisk vejret og muligheden for at lave et godt såbed, der er afgørende for såtidspunktet, siger hun og fremhæver arter, der egner sig til tidlig såning.

- Hybridrug kan med fordel sås tidligt, da udgiften til udsæd reduceres betydeligt. Desuden kan der opnås højere udbytter ved tidlig såning.

Også hybridvinterbyg kan ifølge planterådgiveren sås tidligt, hvorved udgiften til udsæd reduceres betydeligt.

- Men det er forbundet med stor risiko for store omkostninger til planteværn, siger Susanne Frydendal Nielsen.

Hun fremhæver ligeledes, at også vinterhvede kan sås tidligt, men at det har begrænset effekt på udbyttepotentialet.

Opmærksomhed på græs og god forfrugt

Planterådgiveren minder om, at aggressive græsser bliver kraftige ved tidlig såning, hvorved de bliver svære at håndtere.

- Derfor bør man ikke så tidligt i marker med agerrævehale, rajgræs og væselhale, siger hun og uddyber, at udsættelse af såningen med to uger cirka vil halvere mængden af græsukrudt.

Goldfodsyge og knækkefodsyge udgør en risiko ved tidlig såning – særligt i hvede og rug. Derfor foretrækkes gode forfrugter som vinterraps og havre forud for tidligt sået vintersæd.

- Flerårshvede samt hvede dyrket efter to-tre år med andet korn, kan med fordel bejdses med Latitude, siger Susanne Frydendal Nielsen og minder om, at havrerødsot optræder hyppigere i tidligt sået korn, hvorfor det er nødvendigt at være meget opmærksom på at bekæmpe lus i efteråret. Rug er ifølge rådgiveren mindre modtagelig.

Sneskimmel og trådkøllesvamp kan give problemer med udvintring af vinterbyg. Risikoen er størst, hvor plantetallet er for højt i forhold til sådatoen.

- Risikoen for manganmangel øges, og generelt bør planteværnsstrategien tilpasses til tidlig såning, hvorved omkostningerne til planteværn stiger, lyder det.

Udsædsmængden skal tilpasses

Det er vigtigt at tilpasse udsædsmængden til såtidspunktet. Udsædsmængden beregnes ud fra tusindkornsvægt og forventet spiringsprocent.

- Normalt regnes med 80-95 procents fremspiring. Den laveste spiringsprocent er typisk på knoldet lerjord og i våd jord, siger Susanne Frydendal Nielsen.

Den øgede risiko for lejesæd ved tidlig såning kan reduceres med en-to effektive vækstreguleringer i foråret, men det er ifølge Susanne Frydendal Nielsen langt fra en fuldstændig forsikring.

- Det kan være svært at lykkes med vækstregulering. Derfor er dyrkningsstrategien også afgørende for, hvor stor risikoen for lejesæd er, siger hun.

Korrekt sådybde

Vintersæd sås generelt i cirka fire centimeters dybde. Rug og hybridvinterbyg bør dog ikke sås dybere end to centimeter på lerholdige jorde. På sandjord har sådybden ifølge planterådgiveren mindre betydning. På humusrige jorde øges sådybden lidt, da denne jord i højere grad fryser op om vinteren.

Og så er der startgødningen.

- Generelt anbefaler vi ikke at anvende startgødning ved etablering af vintersæd. Hvis man har arealer, hvor der er stor risiko for manganmangel, og har gode erfaringer med at forebygge manganmangel med placering af svovlsur ammoniak ved såning, er der dog ingen grund til at ændre denne praksis, lyder det fra Susanne Frydendal Nielsen.

hl

Tidlig såning øger risikoen for lejesæd. Sørg derfor at:

Tilpasse udsædsmængde i forhold til sådatoen

Begrænse gødningstildeling i det tidlige forår

Vælge en stråstiv sort

Vælge en god forfrugt for at undgå fodsyge

 

Lille ko har mange store fordele

Selvom jerseykoen er en lille ko, er den stor rundt omkring i verden. Og hvis det står til Dansk Jersey bliver den, grundet sine resultater, endnu større de kommende år.

L&F beder minister om alternativer til efterafgrøder

I et brev til fødevareminister Mogens Jensen (S) beder Landbrug & Fødevarer om flere virkemidler til at opfylde miljøkravene.

Sprøjtning af pløjefri vinterraps i efteråret

Især sent såede og pløjefri vinterrapsmarker skal hjælpes bedst muligt mod rapsjordlopper og spildkorn, lyder det fra FRDK.

Stor optimisme op til årets sukkerroe-kampagne

Prøvetagninger tyder på, at årets sukkerroehøst kan blive rigtig god. Ses van der Have afholdt torsdag marktræf i samarbejde med Nordic Sugar og Bayer på Holgershaab ved Nørre Vedby på Nordfalster.

Tidlig etablering af vintersæd øger behovet for ukrudtsbeskyttelse

Ved senere ukrudtsbekæmpelse skal dosisen hæves for at opnå en tilsvarende effekt, påpeger Patriotisk Selskab. Der må aldrig behandles med prosulfocarb på tør sort jord inden fremspiringen.

ØL: - Vi skal levere på samfundets behov

Vandselskaberne er ligesom den brede befolkning ikke i tvivl om, at de vil have rent vand, og det vil blandt andet sige: Vand fri for alle rester fra landbrugets forbrug af syntetiske pesticider. Det samme gælder i vores mad. Vores kampagne er i det lys et debatindlæg, som kobler borgernes ønske om rent drikkevand med, at de aktivt kan vælge økologi.
Side 1 af 1632 (32632 artikler)Prev1234567163016311632Next