bannerPos

Sikrest at så vintersæd midt i september

Goldfodsyge udgør en risiko ved tidlig såning – særligt i hvede og rug. Derfor foretrækkes gode forfrugter som vinterraps og havre forud for tidligt sået vintersæd. Foto: Seges
03-09-2019 07:35

Tidlig såning kan øge udbyttepotentialet, men også øge risikoen for mere ukrudt, sygdomme og skadedyr.

Den sikreste periode at så vintersæd er fra den 10. til 25. september, da det vil sikre et godt udbyttepotentiale samtidig med, at der er begrænset risiko for udbyttetab som følge af skadevoldere. Tidligere såning kan ifølge planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen, Sagro øge udbyttepotentialet, men også øge risikoen for problemer med ukrudt, sygdomme og skadedyr.

- Men i sidste ende er det faktisk vejret og muligheden for at lave et godt såbed, der er afgørende for såtidspunktet, siger hun og fremhæver arter, der egner sig til tidlig såning.

- Hybridrug kan med fordel sås tidligt, da udgiften til udsæd reduceres betydeligt. Desuden kan der opnås højere udbytter ved tidlig såning.

Også hybridvinterbyg kan ifølge planterådgiveren sås tidligt, hvorved udgiften til udsæd reduceres betydeligt.

- Men det er forbundet med stor risiko for store omkostninger til planteværn, siger Susanne Frydendal Nielsen.

Hun fremhæver ligeledes, at også vinterhvede kan sås tidligt, men at det har begrænset effekt på udbyttepotentialet.

Opmærksomhed på græs og god forfrugt

Planterådgiveren minder om, at aggressive græsser bliver kraftige ved tidlig såning, hvorved de bliver svære at håndtere.

- Derfor bør man ikke så tidligt i marker med agerrævehale, rajgræs og væselhale, siger hun og uddyber, at udsættelse af såningen med to uger cirka vil halvere mængden af græsukrudt.

Goldfodsyge og knækkefodsyge udgør en risiko ved tidlig såning – særligt i hvede og rug. Derfor foretrækkes gode forfrugter som vinterraps og havre forud for tidligt sået vintersæd.

- Flerårshvede samt hvede dyrket efter to-tre år med andet korn, kan med fordel bejdses med Latitude, siger Susanne Frydendal Nielsen og minder om, at havrerødsot optræder hyppigere i tidligt sået korn, hvorfor det er nødvendigt at være meget opmærksom på at bekæmpe lus i efteråret. Rug er ifølge rådgiveren mindre modtagelig.

Sneskimmel og trådkøllesvamp kan give problemer med udvintring af vinterbyg. Risikoen er størst, hvor plantetallet er for højt i forhold til sådatoen.

- Risikoen for manganmangel øges, og generelt bør planteværnsstrategien tilpasses til tidlig såning, hvorved omkostningerne til planteværn stiger, lyder det.

Udsædsmængden skal tilpasses

Det er vigtigt at tilpasse udsædsmængden til såtidspunktet. Udsædsmængden beregnes ud fra tusindkornsvægt og forventet spiringsprocent.

- Normalt regnes med 80-95 procents fremspiring. Den laveste spiringsprocent er typisk på knoldet lerjord og i våd jord, siger Susanne Frydendal Nielsen.

Den øgede risiko for lejesæd ved tidlig såning kan reduceres med en-to effektive vækstreguleringer i foråret, men det er ifølge Susanne Frydendal Nielsen langt fra en fuldstændig forsikring.

- Det kan være svært at lykkes med vækstregulering. Derfor er dyrkningsstrategien også afgørende for, hvor stor risikoen for lejesæd er, siger hun.

Korrekt sådybde

Vintersæd sås generelt i cirka fire centimeters dybde. Rug og hybridvinterbyg bør dog ikke sås dybere end to centimeter på lerholdige jorde. På sandjord har sådybden ifølge planterådgiveren mindre betydning. På humusrige jorde øges sådybden lidt, da denne jord i højere grad fryser op om vinteren.

Og så er der startgødningen.

- Generelt anbefaler vi ikke at anvende startgødning ved etablering af vintersæd. Hvis man har arealer, hvor der er stor risiko for manganmangel, og har gode erfaringer med at forebygge manganmangel med placering af svovlsur ammoniak ved såning, er der dog ingen grund til at ændre denne praksis, lyder det fra Susanne Frydendal Nielsen.

hl

Tidlig såning øger risikoen for lejesæd. Sørg derfor at:

Tilpasse udsædsmængde i forhold til sådatoen

Begrænse gødningstildeling i det tidlige forår

Vælge en stråstiv sort

Vælge en god forfrugt for at undgå fodsyge

 

Kaliumsorbat mod varmedannelse

Kaliumsorbat kan være en mulighed, hvis fuldfoderet vil tage varme i disse dage. Seges er klar med en vejledning.

Lejer McCormick-traktorer ud

Hos Helms TMT-Centret A/S kan man leje en McCormick traktor - eventuelt med forkøbsret. - Vi har igennem det seneste år lejet traktorer ud, fortæller Jakob Helms.

Blandt blinde er den enøjede konge

Planteavlsrådgiver kalder tast selv-systemet i Landbrugsstyrelsen for akademikernes svar på et hamsterhjul.

Svinebestanden stiger med 4,9 procent

En kraftig vækst i antallet af slagtesvin er med til at trække den samlede bestand af svin op med 4,9 procent ved svinetællingen 1. juli, lyder det fra Landbrug & Fødevarer på baggrund af en ny svinetælling.

Mobilt anlæg fremstiller såsæd til enkornssåning

Gl. Buurholt har udvidet flåden og kan nu også tilbyde et mobilt anlæg, som kan sortere såsæd til enkornssåning. Det vil sige en kernestørrelse på mellem kernestørrelse på imellem 2,5 og 3,3 millimeter.

Udlægning af lugtbelastede arealer efter planloven

ifølge en bestemmelse må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra virksomheder og husdyrbrug til boliger, m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.

Får 14 dage til at trække udtalelse tilbage

Lodsejere fra Lille Vildmose pudser nu en advokat på rådmand i Aalborg, Hans Henrik Henriksen (S), som i interview har beskyldt dem for ikke at overholde loven. De kræver, at han trækker udtalelserne tilbage. Ellers venter en tur i retten. Rådmanden selv er tavs.

Vi er absolut opmærksomme på afrikansk svinepest

I Danmarks største zoologiske have i København har man også grise. Og der bliver taget forholdsregler for at sikre sig mod ASF, lyder det.
Side 1 af 1891 (37802 artikler)Prev1234567188918901891Next