Situationen er kritisk blandt økologiske planteavlere

LMO Økologi, Seges og grovvareselskaberne samlede tirsdag omkring 50 økologiske planteavlere til møde om markedssituationen. En situation, der kunne have været mere opløftende.

Siden 2015 er de økologiske planteavlsarealer steget markant, og der produceres i dag mere foderkorn, end der forbruges.

Tirsdag afholdt LMO Økologi, Seges og grovvareselskaberne møde for økologiske planteavlere med fokus på den aktuelle markedssituation.

Sammen satte de ord på, hvilke afgrøder der efterspørges fremadrettet og vurderede balancen i markedet mellem producerede og solgte varer, samt efterspørgslen på specifikke afgrøder i 2020.

- I skal forbedre jer. Ikke fordi I er dårlige, men fordi det er sådan, tiden er

Peter Mejnertsen, afdelingsleder LMO Økologi

Afdelingschef for LMO Økologi, Peter Mejnertsen, slog fast, at der er kommet mange nye økologer til de senere år. Sammenholdt med, at andelen af økologiske husdyrproducenter er faldet, øger det risikoen for, at der produceres for meget foderkorn på arealerne.

Lyt til branchen

- Vi er i et nichemarked. Det er vigtigt, at man lytter til, hvad det er branchen efterspørger og overvejer, om der er noget andet, end lige det mest gængse, man kan producere, sagde han og henviste til de store arealer med økologisk rug.

- I dag skal man sige: Hvad kan jeg leve med at tjene, og hvordan kommer jeg derhen? Hvad passer til mit landbrug, lød det fra afdelingschefen, der kalder situationen kritisk.

Peter Mejnertsen fastslog, at det er vigtigt, at der tales sammen producenterne indbyrdes.

- En del kvægejendomme lider eksempelvis af kløvergræstræthed. Måske var det en ide, at en planteavler passede kvier for kvægbruget og fik mere kløvergræs ind i sædskiftet og på den måde øgede proteinindholdet i salgsafgrøderne.

Stå sammen

- Og så skal I stå sammen. I skal forbedre jer. Ikke fordi I er dårlige, men fordi det er sådan, tiden er. Det er en fælles opgave at holde hinanden skarpe. Det er en fælles opgave at finde nye veje.

- Hvad skal der for eksempel til for, at vi kan fylde et skib med økologisk havre og sende det til USA?

- Jeg giver gerne kagen et par gange for, at vi får sat os sammen – landmænd og grovvareselskaber – og finder en løsning, lød den afsluttede bemærkning fra Peter Mejnertsen.

 

henriette@effektivtlandbrug.dk

Læs også