Skovrejsning kan fjerne bopælspligt

Fredskovspligt på over 20 hektar kan åbne for nye muligheder. Det oplever Kaj Jepsen ved Sunds, som har fået fjernet bopælspligt på sin skovejendom.

Landmand Kaj Jepsen ved Sunds rejste i 2019 et betydeligt stykke skov på sin vestjyske landbrugsjord.

Den nyeste skovrejsning betyder, at Kaj Jepsen kan udstykke en skovejendom uden bopælspligt fra selve landbrugsejendommen med andeproduktion og kartoffelavl.

De to ejendomme kan sælges særskilt, og der er ikke krav om, at skovejendommen skal bebos.

Det oplyser Anders Elmholdt, der er teamleder ved Skovdyrkerne Vest.

- Finten er her, at hvis du kommer over 20 hektar fredskovpligt på en ejendom, så kan du ophæve landbrugspligten og dermed bopælspligten på den udstykkede skovejendom, siger han og fortsætter:

- Det vil sige, at du kan tage et stykke landbrugsjord. Det skal være minimum 20 hektar sammenhængende areal. Det kan du plante til og få det godkendt som fredskov. Dermed kan du få ophævet bopælspligten på skovejendommen. Når det er sket, kan den pågældende ejendom handles som en selvstændig skovejendom, uden at den nye ejer skal bo der året rundt, lyder det.

Åbner for nye muligheder

I praksis betyder det, at ejendommen eksempelvis kan bruges i sommerhalvåret, hvis en ny ejer ønsker det.

- På den måde åbner man helt sikkert også for nogle nye muligheder og for en helt ny købergruppe, siger Anders Elmholdt.

På Kaj Jepsens skovejendom er der i alt 30 hektar med fredskovspligt. Den øvrige landbrugsjord og staldbygningerne er forpagtet ud. Her skal bopælspligten dog fortsat være opfyldt.

- Det betyder, at på det tidspunkt, hvor min forpagter køber produktionsejendommen og landbrugsjorden, så er den her ejendom taget ud som skovejendom. Vi skal slet ikke til at snakke om alt det her. Det er en stor fordel, lyder det fra Kaj Jepsen.

Anders Elmholdt opfordrer andre interesserede til at kontakte Skovdyrkerne for mere information om de muligheder som skovrejsning giver på landbrugsejendomme.

henriette@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 21 97 57

 

 

Læs også