Spirende fynsk kartoffelprojekt

Et år efter offentliggørelsen af planerne om en kartoffelmelsfabrik ser bestyrelsesformand Lau Hvid Hansen optimistisk på realiseringen af muligheden for, at fynske landmænd kan føje denne specialafgrøde til markplanen.

Lige op til dyrskuet sidste år lancerede Centrovice ideen om en fabrik på Fyn til forarbejdning af melkartofler og hestebønner.

Her et år efter arbejdes der intenst på at realisere planerne til gavn og glæde for de fynske planteavlere, som dermed vil kunne lade disse stivelses- og proteinafgrøder afløse nogle af de traditionelle kornmarker i deres markplan indenfor en overskuelig fremtid.

Foreløbig har 47 fynske landmænd meldt sig som andelshavere i anpartsselskabet K&H Fyn, som i november blev dannet for at skabe denne nye fynske fabrik.

Brug for 100 mere

- Vi både håber og tror på, at mange flere planteavlere vil melde sig under fanerne, lyder det fra en optimistisk bestyrelsesformand for selskabet, gårdejer Lau Hvid Hansen, Farsbøllegaard ved Haarslev.

- Vi har brug for omkring 100 flere andelshavere, for at produktionsgrundlaget på 250.000 tons melkartofler, eller omregnet i hektar på cirka 5.500 hektar, er til stede. Men i forhold til interessen og de forespørgsler, vi løbende får, tror jeg helt sikkert, at vi når i mål.

Han oplyser, at der er flere på venteliste, og at der i forbindelse med generalforsamlingen i K&H Fyn til efteråret vil blive åbnet for nye andelshavere. Prisen er 10.000 kroner for at være en del af det kommende fynske kartoffelprojekt.

Mange møder

Lau Hvid Hansen erkender, at den indledende planlægningsfase ikke helt har gået så stærkt, som de i alt seks bestyrelsesmedlemmer, der udgør styregruppen, kunne have ønsket sig.

- Der har været rigtig mange møder, med virkelig spændende personer og potentielle samarbejdspartnere. I første omgang har vi her vinteren igennem arbejdet med relationer på afsætningssiden, hvor vi har mødtes med de jyske fabrikker. Vi er i god dialog med AKV Langholt, ligesom et hollandsk andelsselskab med fabrikker i både Holland, Tyskland og i Malmø også er en mulig samarbejdspartner.

Når bestyrelsen her i indeværende uge mødes, vil der være økonomiske betragtninger på bordet, som frem til udvidelsen af andelskredsen vil blive analyseret og bearbejdet yderligere.

På bar mark

Der har også været forhandlinger med flere byggefirmaer, som vil kunne være potentielle, når fabrikken skal op at stå på en bar mark.

Hvor fabrikken, der bliver bygget som én lang produktionslinje med udvidelsesmuligheder på begge sider, kommer til at ligge, er der ikke taget stilling til. Blot er kravet, at der er gode tilkørselsforhold.

- Vores masterplan er på fire år, og vi ser helt sikkert, at grundlaget er til stede for at projektet realiseres, siger Lau Hvid Hansen og understreger, at langt de fleste landmænd har mulighed for at blive leverandører.

Der opereres ikke med nogen arealkrav, ligesom der de fleste steder vil kunne laves aftaler med naboer, da der kræves kartoffelfrie år på dyrkningsarealet. Samtidig fremhæver han ensartet jord til formålet, fremfor kold og varieret jord. Desuden vil vandingstilladelse være en ekstra fordel.

 

Læs også