Stikprøvekontrol af økologisk planteavl

Vækstsæsonen er godt i gang, og Landbrugsstyrelsen kommer på stikprøvekontroller hos en række økologiske planteavlsbedrifter.

Landbrugsstyrelsen udfører i 2018 uanmeldt stikprøvekontrol på 5 procent af de økologiske bedrifter. Det drejer sig om cirka 183 bedrifter i alt, heraf er et antal målrettet bedrifter hvor hovedaktiviteten er produktion af frugt og grønt. Bedrifterne er udtaget til stikprøvekontrol på baggrund af en risikovurdering, der blandt andet bygger på tidligere konstaterede overtrædelser.

Det er i vækstsæsonen, at vi kan kontrollere planteavlernes marker, og i perioden 1. juni til 1. november kører vi derfor vores stikprøvekontroller på planteavlsbedrifter.

Kontrollens fokus vil være på produktionsmetode, anvendt såsæd og prøvetagning for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Læs også