Store forventninger til kommende supermiddel

Forventningerne til et nyt svampemiddel, Inatreq, der forventes godkendt i Danmark til 2021-sprøjtesæsonen, er så store, at kemifirmaet Corteva i torsdags startede en ny fabriksdel i Frankrig alene til denne produktion.

Omkring 150 millioner kroner. Så meget har kemifirmaet Cortevas nye fabriksanlæg i den franske by Cernay lige nord for Basel kostet.

Og produktionsanlægget skal alene tappe og pakke dunke med firmaets nye fungicid, Inatreq, som nu er godkendt af EU og på vej ud i handlen i flere europæiske lande – herunder Danmark, som derved bliver blandt de første lande i verden til at tage det i brug i praksis.

Det nye anlæg dækker 4.000 m2 og får op mod 50 ansatte på den fabrik, som i forvejen producerer flere af de tidligere Dow/Dupont-bekæmpelsesmidler.

De to mangeårige kemikoncerner fusionerede for kort tid siden deres landbrugsafdelinger til Corteva Agriscience.

Mange nye aktivstoffer  

Udover Inatreq forventer Corteva indenfor en årrække at kunne markedsføre en lang række nye produkter, hvoraf flere er helt nye aktivstoffer.

Det gælder især indenfor fungicider med nye produkter som Adavelt og Zorvec.

Indenfor insekticider har Corteva også nye midler på vej – blandt andet et nyt bejdsemiddel mod rapsjordlopper med handelsnavnet Lumiposa.

Til deres i forvejen store udvalg af herbicider har firmaet indenfor de seneste år introduceret flere nye midler globalt med aktivstofferne Arylex og Rinskor.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 41 76 84

Corteva globalt

 • Etableret 1. juni 2019 ved en fusion af landbrugsafdelingerne fra kemikoncernerne Dow og DuPont
 • Corteva Agriscience arbejder udelukkende med landbrug
 • Det omfatter en planteforædlingsafdeling – med blandt andet Pioneer – og en planteværnsafdeling med en lang række kendte produkter
 • 56 procent af Cortevas omsætning er fra planteforædling – især majs. 44 procent er planteværnsmidler
 • Indtil nu har 65 procent af planteværnsmidlerne været herbicider og 22 procent insekticider. Fremover forventes fungicider at blive et hovedområde med helt nye produkter på vej
 • Corteva beskæftiger over 21.000 ansatte i 140 lande med hovedkontor i USA

Inatreq – en helt ny type fungicid

 • Har en naturlig oprindelse fra bakteriel gæring
 • Har også i danske landforsøg vist høje merudbytter
 • Forventes markedsført i Danmark i foråret 2021 i midlet Univoq
 • Bekæmper septoria, rust og DTR med langtidseffekt
 • Bekæmper alle racer af septoria – også resistente
 • Effekt mod septoria på 5-7 dage
 • Har ingen krydsresistens til kendt kemi

Læs også