Sukkeret blegner – er raps svaret?

Efter nogle gode år befinder sukkerroeavlerne sig i en ny virkelighed. Patriotisk Selskab sætter fokus på emnet ved en økonomikonference.

Det hvide guld – sukker fra danske sukkerroer – er blegnet over de seneste år. Sukkerroernes konkurrenceevne er, set i forhold til andre afgrøder i Danmark, faldet jævnt de seneste år, siden sukkermarkedet blev liberaliseret.

Det viser tal fra Patriotisk Selskab, som i en driftsanalyse dokumenterer, at sukkerroer er gået fra konsekvent at ligge et godt stykke over gennemsnittet for alle afgrøder til at være under gennemsnittet i 2017 og på gennemsnittet i 2018

- Et alternativ til sukkerroer kan være raps, som derfor også er med i figuren (her på siden, red.) – og de seneste to år gennemsnitligt har klaret sig bedre end sukkerroerne, forklarer økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen fra Patriotisk Selskab.

Er roer fortsat interessant?

Han peger derfor på, at det er oplagt for planteavlerne at spørge, om sukkerroer stadig er en interessant afgrøde her i Danmark? Og hvad sukkerroedyrkerne kan forvente sig af fremtiden – når man tager nedgangen i dækningsbidrag II for sukkerroer ind i sin betragtning.

Spørgsmålene tages op til debat på Patriotisk Selskabs økonomikonference den 11. december, hvor Thomas de Witte kommer og giver et indlæg. Han er leder for en arbejdsgruppe hos Thünen-Instituttet for landbrugsøkonomi i Tyskland, der forsker i økonomien i jordbrugsproduktion. Gruppen har gennemført op til flere forskningsprojekter om økonomien i sukkerproduktion.

- Vi er meget spændte på, hvad Thomas de Witte har at sige om økonomien i sukkerroer og sukkerproduktion i det hele taget. I Tyskland står de i nøjagtig samme situation som i Danmark, hvor det kun er sukkerroer, der kan produceres, og hvor markedsforholdene er ændret, så sukkerroer nu er i direkte konkurrence med sukkerrør, som produceres i Brasilien, lyder det fra arrangørerne.

- Fremtidens danske sukkerroeproducenter bliver dem, der formår at nedbringe omkostningerne, samtidig med at udbytterne og kvaliteten holdes oppe. Vi ser allerede nu, at den bedste halvdel i Patriotisk Selskabs Driftsanalyser 2018/2019 har en fin sukkerroeøkonomi trods liberaliseringen af markedet. Mens det gennemsnitlige nettoudbytte i 2018 er 44 kroner pr. hektar, er den bedste halvdel helt oppe på 2.137 kroner pr. hektar, nævner Kasper Skovgaard Hansen.

Udover sukkerroeøkonomi vil bæredygtighed blive sat under lup til Patriotisk Selskabs økonomikonference. Herudover vil der være indlæg om bl.a. resultater, prognoser, handel af korn og nyt fra EU.

jacob@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

Læs også