Plantenoter: Tilsagn til økologisk arealtilskud og plejegræs

Landbrugsstyrelsen er i fuld gang med sagsbehandlingen af de cirka 4.000 ansøgninger om nyt tilsagn til enten økologisk arealtilskud eller plejegræs, som de foreløbigt har modtaget. Der er indtil nu givet tilsagn i cirka 3.000 sager.

Husk at søge nyt tilsagn inden 31. januar 2020, hvis dit skema bliver meldt klar.

Der er fortsat cirka 880 skemaer, der ikke er klar til ansøgning, men cirka 110 skemaer er klar til ansøgning på nuværende tidspunkt. Husk, at fristen for at søge nyt tilsagn for disse skemaer er 31. januar.

Ny økologisk frødatabase

Den 1. januar 2020 holdt den økologiske frødatabase flyttedag, da Landbrugsstyrelsen har valgt at gå med i den internationale OrganicXseed-database. Det skriver Seges på Landbrugsinfo.

Databasen indeholder, som den tidligere database, informationer om tilgængeligt økologisk udsæd og vegetativt formeringsmateriale på det danske marked, og hvilke virksomheder som sælger dem.

En af de nye ting i databasen er opdelingen af arter i sortsgrupper.

En sortsgruppe kan beskrives som værende en gruppe bestående af sorter, der alle er egnet til et specifikt formål.

I frødatabasen kan de enkelte sortsgrupper af samme art godt have forskellige klassifikationer eller dispensationsmuligheder. For eksempel kan en sortsgruppe have klassifikationen »Individuel tilladelse«, mens en anden kan have »Kategori 1« (fx efterafgrøder). Kategori 1 betyder, at der ikke kan opnås dispensation til ikke-økologisk udsæd.

Fra 1. januar 2020 vil det være muligt at søge om dispensation til brug af ikke-økologisk udsæd, læggemateriale og vegetativt formeringsmateriale samt anmeldelse af hjemmeproduceret udsæd via frødatabasen.

For at benytte disse muligheder skal man være registreret som aktiv bruger på databasen. Landbrugsstyrelsen opretter automatisk alle økologer i databasen, og man skal derfor blot aktivere kontoen.

Læs også