bannerPos

Rådgiver: Vælg sorter der har været afprøvet mindst to år

Det er nu, der skal købes majsfrø til sæson 2020.
16-10-2019 06:47

Salget af majsfrø til sæson 2020 er godt i gang. Planteavlskonsulent Anders Spanggaard fra Agri Nord anbefaler, at valget hovedsageligt bør ske blandt sorter, der har været afprøvet i mindst to år.

- Vælg sorter, der har været afprøvet i mindst to år. Sorter, der kun har været afprøvet ét år, bør maksimalt udgøre 10-20 procent af arealet, siger Anders Spanggaard, planteavlskonsulent hos Agri Nord.

Han fastslår, at man kun bør vælge en sådan ny sort, hvis den har udvist særligt gode egenskaber.

En vis sikring af udbytte og kvalitet kan opnås ved at vælge tidlige sorter. Ifølge konsulenten gælder dette især i Nordjylland, hvor antallet af majsvarmeenheder er markant mindre end i landets sydlige og østlige dele.

- Historisk har der i forsøgene, selv i gode majsår, ikke været stor forskel mellem de bedste af de tidlige sorter og de mere usikre sildige sorter. Kun hvor man råder over et »smørhul« til majs, kan det være aktuelt at vælge en sildig sort til en mindre del af arealet, lyder det fra Anders Spanggaard.

Vælg to eller flere sorter

Udvalget af markedsførte majssorter er stort, og i forsøgsafprøvningen endnu større. Anders Spanggaard fremhæver de sorter, han finder mest dyrkningsværdige, og minder om, at der gerne skal vælges to eller flere sorter, da det giver mulighed for at stabilisere udbytte og kvalitet på højt niveau.

- Ved sorter til helsæd er det vigtigt at fokusere på, at energiværdien NEL20, der angives i MJ/kg tørstof, skal være høj.

- Sorter, der kun har været afprøvet ét år, bør maksimalt udgøre 10-20 procent af arealet

Anders Spanggaard, planteavlskonsulent hos Agri Nord

- Fordøjeligheden af cellevægge skal være høj, hvilket vil sige en høj værdi af FK NDF, særligt hvor majsensilagen udgør en stor andel af grovfoderrationen, siger Anders Spanggaard og anbefaler, at der primært dyrkes tidlige sorter af hensyn til dyrkningssikkerhed.

- Og så giver tidlige sorter mulighed for tidlig høststart og øger chancen for gode kørselsforhold ved høst og rettidig etablering af eventuel efterfølgende vintersæd, supplerer han.

55 procent tørstof

Til kolbemajs bør følgende krav ifølge planteavlskonsulenten være opfyldt:

- Sorten kan opnå 55 procent tørstof inden 20. oktober. Det vil sige, at der skal vælges tidlige sorter, siger Anders Spanggaard.

Skal kolbemajsen høstes samtidig med majshelsæd, skal kolbemajssorten være 3-4 uger tidligere udviklet end sorterne til helsæd. Den skal have ingen eller lille tendens til lejesæd, og så vil det være en fordel at vælge en sort, som også kan bruges til helsæd, hvis det nu alligevel ikke bliver aktuelt med kolbemajs.

Sidst anbefaler konsulenten, at der vælges sort ud fra, at svøbet dækker kolbespidsen, hvorved risiko for angreb af fusarium mindskes.

hl

Nyt it-samarbejde bliver til Terra Connect

DLG Connect skifter navn, efter Velas er indtrådt i ejerkredsen med købet af 40 procent af aktierne fra DLG. Samtidig flytter medarbejderne ind i Velas’ lokaler i Vissenbjerg.

- Vi vil gøre branchen verdensførende

En ny national klynge indenfor fødevarer og bioressourcer er født. Med tårnhøje ambitioner i bagagen, er klyngen klar til at hjælpe danske virksomheder til vækst.

Større område, mere specialisering

Mens Agroteks comeback som Valtra-forhandler i Vendsyssel har givet vokseværk for både dækningsområde og medarbejderstab, har det også givet maskinforhandleren en størrelse, der giver bedre mulighed for specialisering, som skal komme både nye og gamle kunder til gode.

Erfaringer med par- og gruppevis opstaldning af kalvene

Måske er det kalvestaldens tur til en opdatering. I hvert fald vælger flere og flere at opstalde deres kalve par- eller gruppevis. En jordbrugsteknologstuderende har besøgt en række konventionelle landmænd og hørt deres erfaringer med opstaldningsformen.

Stadig pæn investeringslyst i landbruget

På trods af coronaens konsekvenser er der fortsat lyst til at investere hos landmænd. Sådan lyder det fra to virksomheder i det vestjyske.

Boligejerne får skattelettelser fra 2021 til 2024

De nye boligskatteregler, som skulle træde i kraft i 2021, udskydes nu til 2024. Det betyder, at ejendomsværdiskatten vil falde, og at ejendomsskatten stiger mindre end forventet mellem 2021 og 2024.

Ny modtageplads i Høng

DLF Raps laver ny modtageplads samt lager nær Høng på Vestsjælland.

- Det er saftsuseme noget svineri

Hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at det er en klokkeklar politisk beslutning at droppe år 1900 som referenceår i vandplanerne.
Side 1 af 1850 (36992 artikler)Prev1234567184818491850Next