Rådgiver: Vælg sorter der har været afprøvet mindst to år

Salget af majsfrø til sæson 2020 er godt i gang. Planteavlskonsulent Anders Spanggaard fra Agri Nord anbefaler, at valget hovedsageligt bør ske blandt sorter, der har været afprøvet i mindst to år.

- Vælg sorter, der har været afprøvet i mindst to år. Sorter, der kun har været afprøvet ét år, bør maksimalt udgøre 10-20 procent af arealet, siger Anders Spanggaard, planteavlskonsulent hos Agri Nord.

Han fastslår, at man kun bør vælge en sådan ny sort, hvis den har udvist særligt gode egenskaber.

En vis sikring af udbytte og kvalitet kan opnås ved at vælge tidlige sorter. Ifølge konsulenten gælder dette især i Nordjylland, hvor antallet af majsvarmeenheder er markant mindre end i landets sydlige og østlige dele.

- Historisk har der i forsøgene, selv i gode majsår, ikke været stor forskel mellem de bedste af de tidlige sorter og de mere usikre sildige sorter. Kun hvor man råder over et »smørhul« til majs, kan det være aktuelt at vælge en sildig sort til en mindre del af arealet, lyder det fra Anders Spanggaard.

Vælg to eller flere sorter

Udvalget af markedsførte majssorter er stort, og i forsøgsafprøvningen endnu større. Anders Spanggaard fremhæver de sorter, han finder mest dyrkningsværdige, og minder om, at der gerne skal vælges to eller flere sorter, da det giver mulighed for at stabilisere udbytte og kvalitet på højt niveau.

- Ved sorter til helsæd er det vigtigt at fokusere på, at energiværdien NEL20, der angives i MJ/kg tørstof, skal være høj.

- Sorter, der kun har været afprøvet ét år, bør maksimalt udgøre 10-20 procent af arealet

Anders Spanggaard, planteavlskonsulent hos Agri Nord

- Fordøjeligheden af cellevægge skal være høj, hvilket vil sige en høj værdi af FK NDF, særligt hvor majsensilagen udgør en stor andel af grovfoderrationen, siger Anders Spanggaard og anbefaler, at der primært dyrkes tidlige sorter af hensyn til dyrkningssikkerhed.

- Og så giver tidlige sorter mulighed for tidlig høststart og øger chancen for gode kørselsforhold ved høst og rettidig etablering af eventuel efterfølgende vintersæd, supplerer han.

55 procent tørstof

Til kolbemajs bør følgende krav ifølge planteavlskonsulenten være opfyldt:

- Sorten kan opnå 55 procent tørstof inden 20. oktober. Det vil sige, at der skal vælges tidlige sorter, siger Anders Spanggaard.

Skal kolbemajsen høstes samtidig med majshelsæd, skal kolbemajssorten være 3-4 uger tidligere udviklet end sorterne til helsæd. Den skal have ingen eller lille tendens til lejesæd, og så vil det være en fordel at vælge en sort, som også kan bruges til helsæd, hvis det nu alligevel ikke bliver aktuelt med kolbemajs.

Sidst anbefaler konsulenten, at der vælges sort ud fra, at svøbet dækker kolbespidsen, hvorved risiko for angreb af fusarium mindskes.

hl

Læs også