Vigtigt dybdegående emne på programmet i Nr. Alslev

Agrovi og Oldebjerg holdt i fællesskab drænkursus i Nr. Alslev på Falster, hvor indlægsholderne bogstavelig talt gik i dybden med tingene.

DRÆN Det er indiskutabelt. Dræn er en afgørende »medspiller« for planteavlerne, og derfor skal dræn også have høj prioritet, hvis man ønsker høje udbytter på markerne.

Klimaforandringerne med stigende temperaturer og ikke mindst stigende nedbørsmængder er i den sammenhæng kun med til at forstærke betydningen af et godt drænsystem.

I samarbejde med Oldebjerg A/S holdt rådgivningsselskabet Agrovi for nylig et drænkursus, hvor man bogstavelig talt gik i dybden og gennem seks forskellige indlægsholdere kom de knap 50 deltagere hele vejen rundt.

Agrovi-konsulenten Lars Åge Klausen fortalte om lovgivningen, mens grundforbedringskonsulent Kjeld Morel orienterede om vedligeholdelsen af dræn – nydræning kontra reparation af eksisterende dræn og projektering af dræn.

Der var også indlæg om registrering af dræn, som blandt andet kan ske ved hjælp af drone, og slutteligt holdt René Madsen fra Oldebjerg et indlæg, hvor han præsenterede de forskellige drænrør.

Drænbehovet stiger

Omkring fem timer tidligere havde Kasper Jensen, der er Ph.d. studerende ved Københavns Universitet, holdt et omfattende indlæg om hele afvandingens betydning for dyrkning og udbytter.

Kasper Jensen har foretaget adskillige undersøgelser inden for dette område, og der er på hele Sjælland og især på Lolland-Falster og Møn et stort behov for afvanding.

De massive nedbørsmængder, der var gennem det meste af februar og som har skabt store oversvømmelser på mange marker, har blot givet ekstra stor fokus på dræn og vandafledningen generelt.

- Under tørken i 2018 var situationen en helt anden. Dengang var der ikke megen opmærksom på dræn, men det er der så sandelig nu. Og sådan kommer det også til at være fremover, fastslog Kasper Jensen og fortsatte:

- Alle prognoser viser, at årsnedbøren stiger, og det samme gør drænbehovet. Der vil blive flere og flere områder, som i fremtiden bliver dræn-krævende. Og man kan altså ikke »bare« så eller gøde sig ud af problemerne.

Planterne drukner

Kasper Jensen gjorde samtidig opmærksom på, at det er vigtigt at handle i tide. Man skal således reagere langt før, man sidder fast med traktoren.

- Man kan faktisk høre på traktorens motor, hvis jorden er svær at bearbejde og derfor måske ikke har tilstrækkelig med dræn, påpegede han og forklarede i sit næsten halvanden time lange indlæg, hvorfor det er så vigtigt med velfungerende dræn.

- Med de nedbørsmængder, vi har fået og kommer til at få i fremtiden, vil grundvandsstanden nærmest være helt op i jordoverfladen, hvis afvandingen ikke er god nok, og vi risikerer, at planterne drukner på grund af manglende ilt i jorden

- Grundvandsstanden er omvendt en helt anden i jord med gode dræn. Jordtemperaturen er også markant bedre – op til fire grader højere – i veldrænet jord, og det har også en kæmpe betydning for planterne, som på den måde hurtigere kan vokse sig stærke og mere modstandsdygtige.

- Med de nedbørsmængder, vi har fået og kommer til at få i fremtiden, vil grundvandsstanden nærmest være helt op i jordoverfladen, hvis afvandingen ikke er god nok.

Kasper Jensen

Gennem sine omfattende undersøgelser kan Kasper Jensen også tydeligt bevise, at dræn skal godt ned i jorden for at have den optimale effekt.

Omkring en meter, lyder anbefalingen. Det er i hvert fald vigtigt, at de ikke ligger så højt oppe, at drænene nærmest er nytteløse. Som en af de fremmødte konkluderede, er det en halv løsning, hvis man kun får lagt ned i 50 centimeters dybde.

Læs også