Fritfluer i rug nu

- Vi ser faktisk en del fritflueangreb i rug efter rug – især hvor der er pløjet urørt stub ned direkte før såning, oplyser planteavlsrådgiver Hans Jørgen Bak, Agriadvice.

Generelt ser han en del dårlige rugmarker i år.

- Dels har udsædsmaterialet været af ringe kvalitet, og dels er der nogen rugmarker, der er ramt af fritflueangreb, som kan være et problem, når vi kører rug efter rug.

Sort jord forud for såning minimerer risiko.

- I enkelte tilfælde er der sået om – i flere burde det måske have været gjort, vurderer Hans Jørgen Bak.

Læs også