Når man ikke har Kerb, men har græsukrudt

- Alternativerne til Kerb er Focus Ultra og Agil, som begge har mindste krav til temperatur på 8-10 grader. Så med mindre vi får en temperaturstigning igen, kan der først følges op til foråret, lyder det fra Agrovi.

Der er godt føre nu.

Så det er et rigtig godt tidspunkt at lave Kerb-sprøjtning i vinterrapsen nu. Hvis man altså har Kerb til rådighed.

Det fastslår Agrovi – vel vidende, at mange ikke har kunnet skaffe Kerb i år.

- Hvis du ikke har kunnet skaffe Kerb, skal mulighederne overvejes.

- Alternativerne Focus Ultra og Agil har begge minimumstemperaturkrav på 8-10 grader, så med mindre vi får en temperaturstigning igen, kan der først følges op til foråret, påpeger Agrovi.

Græsvirkning

Er det enårig rapgræs, der skal bekæmpes, har man ingen nævneværdig effekt af Agil og Focus Ultra.

Til gengæld vil en veludviklet rapsmark ikke blive væsentligt hæmmet af enårig rapgræs.

Focus Ultra især – men også Agil – har nogen effekt på agerrævehale, hvor de kan bruges i høj dosis. Men ingen af de to har effekt på væselhale.

Focus Ultra har i højeste dosis på 2 l/ha god effekt på både alm. og italiensk rajgræs.

- Både Focus Ultra og Agil har effekt på kvik i modsætning til Kerb, slutter Agrovi.

Agil og Focus Ultra

● Agil er godkendt i efteråret i vinterraps med en maksimal dosis på 0,74 l/ha som enkeltbehandling eller med 2 x 0,37 l/ha som splitbehandling

● I foråret kan anvendes op til 1,2 l/ha. Agil må kun anvendes på arealet hvert tredje år, og derfor må Agil kun anvendes én gang pr. vækstsæson enten i split eller én enkelt behandling

● Er der anvendt Agil i efteråret, må det ikke anvendes igen til foråret

● Focus Ultra er godkendt med maksimalt 2 l/ha enten efterår eller meget tidligt forår

● Focus Ultra må også kun anvendes hvert tredje år. Er der anvendt Focus Ultra én gang, kan kun anvendes Agil i efteråret eller foråret

● Er der anvendt Agil kan Focus Ultra anvendes i efteråret eller tidligt forår, eller Agil kan anvendes som den anden splitbehandling i efteråret, hvis dosis i første sprøjtning har været på højst 0,37 l/ha

Læs også