Mindre sygdom i sortsblandinger

Merudbyttet for svampebekæmpelse er mindre for blandingerne end for de rene vinterhvedesorter. - Det peger i retning af, at sortsblandingerne har en øget robusthed overfor svampesygdomme, påpeger Seges.

I vinterhvede udgør sortsblandinger nu 24 procent af den solgte mængde såsæd i vinterhvede.

- Sortsblandinger har nemlig haft en klar tendens til højere udbytte og lavere angreb af sygdomme sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne der indgår i blandingerne, påpeger Seges.

I de senere år er det dokumenteret af Seges samt Aarhus og Københavns Universiteter at sortsblandinger i vinterhvede er mere robuste overfor sygdomme (Septoria og gulrust) sammenlignet med de samme sorter dyrket enkeltvis.

Højere udbytte

I forsøgsafprøvning er der også opnået i gennemsnit et merudbytte på 2,1 hkg/ha sammenlignet med de fire mest solgte sorter i hvert af årene.

- Med baggrund i de veldokumenterede fordele ved sortsblandinger udtaler mange landmænd at de gerne vil anvende sortsblandinger, fortæller Seges.

- De stiller som forventning at de har et højt udbytteniveau og en god sundhed. Desuden ønsker de fleste at kunne købe såsæd, der er færdigblandet af såsædsproducenten.

Mere sunde

Blandingerne eller nogle af sorterne i blandingerne skiftes ofte for at bevare høje udbytter og god sundhed.

Merudbyttet for svampebekæmpelse er mindre for blandingerne end for de rene sorter, hvilket peger i retning af at blandingerne har en øget robusthed overfor svampesygdomme.

- Det er især sygdommene Septoria og brunrust, der har været i forsøgene i år. I alle blandinger har angrebsgraden af Septoria været reduceret sammenlignet med enkeltsorterne.

For brunrust har der i tre af fem blandinger været et lavere niveau af brunrust i blandingerne sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne.

Læs også