L&F Svineproduktion øger kampagneindsatsen: - Aktivismen mod vores erhverv har nået ekstreme højder

I år har været præget af mange kampe. Med TV2 og andre medier. Med organisationer der vil bekæmpe dansk husdyrproduktion og med aktivister, der føler sig hævet over loven. Og nok må være nok, mener formand for L&F Svineproduktion, Erik Larsen, der nu opruster kampagneindsatsen.

Dansk svineproduktion har været udsat for helt absurde angreb det seneste år. Det gælder ikke mindst fra aktivister, der tager ekstreme metoder i brug i deres kamp mod dansk husdyrproduktion.

Og nok må være nok, mener formanden for L&F Svineproduktion, Erik Larsen.

- De her mennesker føler sig hævet over loven. De forsvarer deres ekstreme metoder med deres ideologi, og de er ligeglade med såvel smittebeskyttelse som den private ejendomsret. Derfor har vi også flere gange bistået medlemmer med politianmeldelser, siger Erik Larsen.

Der er ikke tale om enkeltstående tilfælde. For blot få uger siden var det Greenpeace, der trængte ulovligt ind hos en svineproducent for at hænge bannere op på både staldtag og silo.

- Og så udstiller de jo deres egen uvidenhed, når de stiller sig på taget af en stald, der med moderne teknologi har mindsket både lugt og ammoniakudledningen. Greenpeace burde jo hylde landmænd, der går forrest for at skabe en endnu mere miljø- og klimavenlig produktion, siger Erik Larsen.

Opruster kampagneindsatsen

Erik Larsen fortæller, at bestyrelsen i L&F Svineproduktion netop har besluttet at opruste kampagneindsatsen.

- De dårlige nyheder skal nok få plads, men vi kan ikke regne med, at alle de gode nyheder og de store resultater får den velfortjente opmærksomhed. Selvfølgelig skal vi tage kampen mod de journalister, der ikke søger sandheden. Og mod de aktivister, der ikke følger loven. Men vi skal også bruge egne kanaler til at fortælle danskerne endnu mere om vores hverdag og virkelighed.

Lige nu kører anden runde af L&F Svineproduktions kampagne, der fortæller danskerne om det lave antibiotikaforbrug i dansk svineproduktion.

- Resultaterne og responsen har været rigtig god, og derfor har vi besluttet at opruste ind-satsen og sætte fokus på endnu flere af årsagerne til, at vi er stolte af dansk svineproduk-tion. Vi har ikke råd til at sidde med korslagte arme og være sure. Det ville også ligne os dårligt.

Medierne glemmer deres sunde fornuft

- Jeg oplever gang på gang, at medierne er ligeglade med, hvad der er ret og lov, og blindt viderebringer billeder eller film fra ulovlige indtrængninger. I nogle tilfælde agerer de jo ligefrem nyttige idioter og mikrofonholdere for ekstreme aktivister uden at lave egen re-search, siger Erik Larsen.

Landbrug & Fødevarer har flere gange klaget til medierne. Senest har L&F klaget over en række udsendelser hos TV 2, hvor dansk svineproduktion bliver taget til indtægt for hel-bredsproblemer hos naboer.

- Det er som om, at medierne glemmer deres sunde fornuft og journalistiske værktøjer. Som erhverv oplever vi at blive taget til indtægt for spekulationer, der ikke har hold i virkeligheden. Jeg må ærlig talt sige, at jeg er chokeret over standarden, afslutter Erik Larsen.
 

Læs også