Regeringen har fået sin lovhjemmel på plads

Med snævert rødt flertal fik regeringen mandag sin lovhjemmel på plads til at kræve mink aflivet uden for smittezonerne.

I går stemte Folketinget loven igennem, der gav regeringen hjemmel til at afkræve alle mink aflivet.

Klokken 12.45 mandag. 

48 dage efter, at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde gik på skærmen, og sagde, at alle mink – også avlsdyr – skulle aflives, kom det lovgivningsmæssige bag den melding på plads.

Med 55 stemmer for og 48 imod stemte et snævert flertal i går loven igennem. På Twitter glædede fødevareminister Rasmus Prehn sig over vedtagelsen af loven:

- De danske minkavlere har ofret deres livsværk for det fælles bedste. Vi skylder dem en stor tak. Dermed er det meget glædeligt, at L77 nu er vedtaget, så der kan komme klarhed om bonusser og erstatninger, skrev han.

Fra Venstre lød det kort før mandagens afstemning fra Venstres Karsten Lauritzen, at han ikke mente, at regeringen gav minkavlerne og dem, der arbejder i branchen en fair behandling. Han ærgrede sig samtidig over, at der ikke kunne skaffes flertal til ændringsforslag om, at det bliver indskrevet i loven, at minkavlerne skal have fuld og hel erstatning.

- Det siger måske lidt om den erstatningsaftale, som er på vej, men det må komme til den tid, sagde Karsten Lauritzen.

Efter vedtagelsen af lovforslaget, der giver regeringen den fornødne hjemmel, så venter som sagt stadig det store spørgsmål om erstatning.

Derudover venter en granskningskommission, som skal gennemgå forløbet, og blandt andet statsminister Mette Frederiksens rolle i sagen.

Undgår grundlovsfinte

Fra Karsten Lauritzen blev det under tredjebehandlingen i øvrigt understreget, at Venstre ikke vil forsøge at gøre brug af den paragraf i Grundloven, der gør det muligt at skubbe erstatningsspørgsmålet til efter et Folketingsvalget.

- Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en tredjedel af Folketingets medlemmer inden for en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til Folketinget har fundet sted, og forslaget på ny er vedtaget af det derefter sammentrædende Folketing, står der i Grundlovens paragraf 73, stk. 2.

Har man 60 mandater bag, kan man altså således skubbe beslutninger om ekspropriation, hvis man måtte ønske dette. - En manøvre, både De Konservative og Nye Borgerligere ellers ønskede at benytte sig af, fremgik det af tredjebehandlingen. 

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også