Netværket FarmVision vil modernisere andelsbevægelsen

EU's landbrugspolitik har opnået målet om at sikre tilstrækkeligt med fødevarer af en høj kvalitet til EU's borgere, men i første møde i netværket FarmVison fortalte initiativtageren Tom Axelgaard, at det faktum også har medført, at hele landbrugssektoren og den livsvigtige produktion af fødevarer igennem årtier er blevet taget for givet. Det har ikke mindst været tilfældet i Danmark.

- Jeg synes, at EU's og EFs landbrugspolitik egentlig er blevet for stor en succes, forstået på den måde, at folk er blevet ligeglade med landbruget. Fødevarer var bare noget man havde, og det havde man i overflod af, og det har været sådan lige siden, og det har affødt sådan en forkælet holdning til vores landbrugs- og fødevareproduktion i Danmark, lød det i oplægget fra Tom Axelgaard på intromødet i FarmVision den 29. april, hvor deltagere fra virksomheder og organisationer i og omkring den danske agrosektor diskuterede, hvordan man løfter udfordringen med at genskabe respekten omkring landbruget.

E rebranding af landbruget er ifølge Tom Axelgaard en nødvendighed, da agrosektoren i for mange år har ladet sig diktere af andre, og det til trods for, at landbruget faktisk står med rigtig gode kort på hånden i forhold til den rivende udvikling, verden er inde i. En udvikling, hvor klimaet fylder meget, og hvor agrosektoren er en cirkulær enhed, hvis man formår at stå sammen.

Marker, stalde, slagterier og biogasanlæg er et helt kredsløb, der skaffer mad på bordet, energi i husstandene og arbejdspladser på landet, og landbruget skal ifølge Tom Axelgaard blive bedre til at tage vare på det bæredygtige kredsløb, der begynder og ender med afgrøderne på markerne.

- Vi skal inddrage hele værdikæden, og det vil også sige vores andelsselskaber, fortalte Tom Axelsen som mener at der skal gøres op med en kultur, hvor svineproducenterne eksempelvis for ofte er modpol til Danish Crown og mælkeproducenterne er modpoler til Arla.

- Det er noget af det, jeg gerne vil være med til at løsne op for; at man kan få moderniseret den her andelsbevægelse, så dansk landbrug igen bliver en helhed helt fra jord til bord, som det i virkeligheden er, lyder det fra Tom Axelgaard.

Næste møde i FarmVision finder sted torsdag den 27. maj.
 

Læs også